Gravid? Les her

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker et forbud mot diskriminering av gravide - men det er uansett ikke lov å vektlegge negativt at den kvinnelige arbeidssøkeren er gravid.


Ikke forbudt å spørre

Graviditet er et annet spørsmål som havner i grenseland.

Blant de som ringer til Arbeidstilsynets Svartjeneste med spørsmål om diskriminering, er det graviditet de flese spør om. - De fleste lurer på om de er nødt til å si at de er gravide, sier Christian Didriksen, rådgiver i Arbeidstilsynet.

- Man kan jo si at det som skjer i intervjusituasjonen viser hva som blir vektlagt i selve ansettelsesprosessen og ved valg av kandidat. Hvis spørsmålene er negativt ladet slik at det taler i disfavør for den som ble intervjuet, kan det være diskriminerende, sier Tone R. Bjellaanes, fungerende avdelingsleder i juridisk avdeling.

Gravid? Ikke la deg diskriminere. Foto: Jyn Meyer. Foto: Jyn Meyer
Gravid? Ikke la deg diskriminere. Foto: Jyn Meyer. Foto: Jyn Meyer Vis mer


Det er ikke eksplisitt forbudt å spørre en kvinne om hun er gravid. - Vi ønsker at det skal være forbudt, sier Bjellaanes.

- Hvis intervjueren spør om dette i intervjuet, kan det tolkes som om om eventuell graviditet vil slå negativt ut for den aktuelle arbeidssøkeren. Hvis man blir spurt om man er gravid, har man ikke nødvendigvis plikt til å svare.

Her kan du lese Likestillings- og diskrimineringsombudets tiltakspunkter mot graviditetsdiskriminering (ekstern lenke).

Kan ikke vektlegge negativt

Ifølge Didriksen i Arbeidstilsynet, kan ikke arbeidsgiver vektlegge om kvinnen som søker er gravid eller ikke. På den annen side, så har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere som trenger dette. Derfor kan det være tilfeller hvor arbeidsgiver må spørre om kvinnen om gravid, om det er fare for hennes eller barnets helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- For eksempel om en kvinne har søkt en stilling hvor hun må jobbe i en kjemisk atmosfære, er det nødvendig å vite om hun er gravid, forklarer Didriksen.

Ifølge Jan Petter Narvesen, regionsjef i Manpower Professional Executive, gjelder det å bruke sunn fornuft når det kommer til gravide jobbsøkere.

- Det er som regel avgjørende for oss at kandidaten kan tre fort inn i stillingen, men vi spør ikke om hun er gravid. Kandidaten gagner ikke sin egen situasjon ved å holde graviditeten skjult heller, den kommer jo for en dag.

I tilfeller hvor kandidaten er gravid gjøres det en vurdering sammen med kandidaten. Om hun er en åpenbart god kandidat kan det la seg gjøre at hun blir ansatt, ifølge Narvesen. På den annen side er det ikke alltid optimalt å begynne i en ny jobb som man skal være borte fra i ett år, kort tid etter at man har begynt.

Tilbake til hovedartikkelen: Ulovlige intervjuspørsmål

Kilder: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet (Ansettelse), Diskrimineringsloven, Likestillingsloven, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Manpower.