Gøy og goder på jobben

Massasje, fellestrim, teaterturer og juleklipp for barn. Bare kreativiteten setter grensene for hvilke goder norske arbeidstakere kan forvente i fremtiden.

- Mange bedrifter sliter med å synliggjøre de frynsegodene de har investert i, forteller Trond Aslaksen, salgs- og markedsansvarlig i Balzam.

Balzam er en nystartet bedrift, som har spesialisert seg i å hjelpe bedrifter med å synliggjøre naturalytelser og personalgoder. Balzam leverer i tillegg tjenestene eller godene til bedriftens ansatte.

Ifølge Aslaksen bruker norske bedrifter årlig 6-7 milliarder kroner på goder til sine ansatte.

- Jeg opplever at frynsegoder i aller høyeste grad er noe som norske bedrifter har, forteller Anne Ryen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder.

- Problemet er bare at folk vanligvis ikke er klar over hvilke goder de egentlig har på jobben, sier Ryen.

Ifølge Ryen resulterer dette i at godene mister den betydning de i utgangspunktet var tiltenkt.

Kaffe og te

Noen av de tradisjonelle godene i norske bedrifter er aviser, telefongodtgjørelse, lån, støtte til bolig, rabatt på fellesinnkjøp, forsikringer, firmahytter og gratis kaffe og te.

- Dette er goder som har eksistert i mange år, men nå begynner vi å se en utvikling mot en ny type av goder, beretter Anne Ryen.

Powersleep

Nye personalgoder har kommet til, og det karakteristiske er at mange av dem tar utgangspunkt i den tidsklemmen som mange familier i dag befinner seg i. Godene hjelper til med å forene familie- og arbeidsliv, forteller Anne Ryen.

Eksempler på slike goder er rengjøringstjenester, barnepass, eldrepass, hundepass, gartnerarbeid, rens av klær og snømåking.

Alle disse godene hjelper de ansatte med å få hverdagen til å fungere mer friksjonsfritt. Eller sagt på en annen måte – hjelper bedriften med å få de ansatte til å konsentrere seg om det viktigste – nemlig jobben.

Anne Ryen gir et eksempel med bedrifter som har innrettet soveplasser på kontoret. Ansatte kan da sove på jobben hvis de jobber sent, eller ta et hvil midt på dagen hvis de blir trøtte.
Konseptet heter ”powersleep”.

- Mye av kreativiteten kommer fra utlandet. De norske bedrifter som ønsker å satse på frynsegoder som et element i personalpolitikken, henter ofte ideene fra utlandet, forteller Ryen.

Juleverksted

Merkantildata er en av de bedriftene som har valgt å trekke inn de ansattes barn i godene.

- Vi avholder et årlig juleverksted for barna til de ansatte. I tillegg har vi tegnekonkurranse med premier for barna, forteller Anne Løken, informasjonskoordinator i Merkantildata.

- Dette er tiltak som er moro og hyggelige både for voksne og barn, sier Løken.

Også helse og sunnhet er noe som opptar folk flest. Balzam formidler helsetjenester, treningsprogrammer, massasje/fysioterapi, tannlegetjenester samt kurs i takling av stress, kosthold, samliv og røykavvenning.

- Hver eneste bedrift må finne pulsen til de som jobber i bedriften. Hva som fungerer som en bra frynsegode et sted, er kanskje en dårlig ide et annet sted, forteller førsteamanuensis Anne Ryen.

Minimalistisk

Det var ikke alle bedriftene vi snakket med som hadde fokus på frynsegoder.

- Vi kjører en linje hvor folk får en bra lønn som de selv kan bestemme hva de vil bruke til. Derfor har vi veldig få typiske goder, forteller Tove Bysting, administrasjonssjef i Geelmuynden.Kiese.

- Vi har et par firmahytter og et idrettslag, ellers er tilbudet ganske minimalistisk, sier Bjørn Boberg, informasjonssjef i Andersen Consulting.

Diskuter

Hva mener du om frynsegoder? Har du eventuelt ideer til morsomme og kreative goder? Klikk deg inn i diskusjonsgruppen ovenfor og si din mening!