Glem skatten - tenk på pengene!

Mens finansnæringen raser over at skattefradraget ved individuell pensjonssparing fjernes, mener Agnes Bergo i Pengedoktoren at vi må slutte å bry oss om bagateller, og vende blikket dit pengene er.

I går avga stortingets finanskomité sin innstilling til Revidert Nasjonalbudsjett. Som ventet, er det flertall i komiteen for regjeringens forslag om å avvikle skattefavoriseringen av IPA og livrenter (skattefradraget for livrenter foreslås avviklet fra nyttår). Trykk her og les hele forslaget fra regjeringen.

- Regjeringen vil innføre det strengeste skatteregimet for individuell pensjonssparing i EØS-området, og i realiteten gravlegge individuell pensjonssparing i Norge. Forslaget er dårlig utredet og basert på sviktende grunnlag. Det er svært bekymringsfullt, har administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) uttalt tidligere denne måneden.


Opposisjonspartiene (Høyre, KrF, Venstre og Frp) går klart mot forslaget, og har ikke gitt seg, selv om runden i finanskomiteen er tapt. De varsler nå at saken vil bli tatt opp igjen i forbindelse med gjennomføringen av pensjonsreformen.

Lite håp

Men ettersom stortingets sammensetning er svært så fastsatt for de neste tre årene, er det liten grunn for skuffede IPA-sparere til å tro at skattefradraget blir gjeninnført i nærmeste fremtid, selv om flertall og mindretall er sterkt uenige i denne saken.

Alle som fortsatt ønsker å spare selv til pensjon, må fremover gjøre det uten særlig hjelp fra skattesystemet.

Spørsmålet nå, er hvilke alternativer som gjenstår for folk som likevel ønsker å spare selv til pensjon, og ikke være fullstendig prisgitt arbeidsgivernes valg av pensjonsordning.

Pengedoktoren: Agnes Bergo. Vis mer


Pengedoktoren: Blås i skatten!

- Det folk bør gjøre nå, er å spare i en velassortert portefølje av fond, mener Agnes Bergo i rådgivningsfirmaet Pengedoktoren.

- Vi har alt for stor fokus på å spare skatt her i landet, og for liten fokus på avkastningen. Skattefordelene som nå fjernes betyr lite i forhold til de gevinstene sparere kan ha ved å fokusere på å velge riktig spareobjekt, mener Bergo.

- Dagens IPA-kontrakter kan enten gi en garantert årlig avkastning, eller så kan pengene investeres i ulike fond, og gi avkastning i samsvar med penge- og aksjemarkedet. Innbetalt beløp inntil 40.000 kroner årlig har til nå kunnet trekkes fra på selvangivelsen, og pengene er bundet fram til kunden blir 64 år, forklarer Bergo.

- Problemet er at utbetalt beløp beskattes som pensjon, som etter dagens regler betyr inntil 43,5 prosent skatt. Når innbetalt beløp gir et skattefradrag på 28 prosent, og utbetalt beløp kan beskattes med opptil 43,5 prosent, må avkastningen være så stor at den oppveier skatteforskjellen, for at IPA skal være lønnsomt. En slik avkastning kan være vanskelig å oppnå.

IPAs paradoks

- Her ligger IPAs paradoks. De kundene som har hatt råd til å avsette inntil 40.000 kroner i året, vil vanligvis ligge an til en så høy pensjon, at skatteeffekten gjør IPA ulønnsom. De kundene som kunne hatt god bruk for en IPA for å spe på en mager pensjon, har ikke hatt råd til årlig sparing, presiserer Bergo.

Foto: Keith Syvinski Vis mer


- Mange rådgivere har anbefalt IPA uten å sjekke hvilken pensjon kunden ligger an til å få, og hvilken skatt en slik pensjon vil gi etter dagens regler. Selgerne har selvsagt tjent penger på produktet, og noen har da brydd seg mindre om at det kanskje ikke er like lønnsomt for kunden.

- En finansiell rådgiver bør være forsiktig med å støtte opp under den jevne nordmanns ønske om å spare noen kroner i skatt. Hvis regnestykket totalt sett ikke er lønnsomt, er rådet uaktsomt, mener Bergo.

- En velassortert fondsportefølje kan imidlertid gi svært god avkastning over tid - selv uten skatteeffekt. I tillegg er pengene disponible dersom noe uforutsett skulle skje, avslutter hun.

Litt om skatten ved fondssparing

Sparing i fonds er fortsatt tilgodesett med skattefordeler. Fra i år er "skatterabatten" ved kjøp av fondsandeler på 20 prosent, det vil si at likningsverdien settes til 80 prosent av markedsverdien når formuesskatten skal beregnes. Trykk her og les mer om reglene for beregning av formuesskatt.

Noen muligheter for skattefradrag ved avsetningene du måtte gjøre i fonds finnes ikke lenger, ettersom reglene for fradrag ved IPA-sparing nå er endret.

Men du får heller ikke inntektsskatt av gevinster du måtte ha ved fondssparing så lenge du ikke selger fondsandelene. Når du selger, skattes gevinsten med 28 prosent.


Skattetilpasning

Enkelte selskaper har utformet tilbud om fondssparing, som gir forholdsvis store muligheter for å flytte sparepengene uten at det påløper kostnader.

- Med vårt tilbud om Fleksi-pensjon kan du bytte fond uten at det utløser skatt. Det er heller ingen kjøps- og salgsgebyrer ved fondsbytte, sier informasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

- Ved denne spareformen betaler du et årlig administrasjonsgebyr på 0,75 til 1 prosent av det til enhver tid innestående. Dette kommer i tillegg til fondenes ordinære forvaltningsgebyrer, som i aksjefond normalt er 1,5 til 2 prosent, forteller Sættem.

Han mener produktet kan passe for kunder som ønsker å bytte fond relativt ofte, og opplyser at Storebrands produkt gir mulighet til å velge mellom cirka 50 ulike fond, deriblant Skagen-fondene.

- Passive sparere, som bytter fond sjelden, bør heller spare direkte i aksjefondene. Da kommer man billigst unna, sier Sættem.

Av Storebrands nettsider fremgår det at ved oppstart av sparingen i Fleksipensjon plasseres pengene dine i fondet Storebrand Link Balansert Allokering, som for det meste består av Storebrands egne fond.