Gjedrem spår tre fete år

Nå er det lønnstakernes tur, spår sentralbanksjef Svein Gjedrem. I tre år skal de få solid vekst i kjøpekraften. Eiere og arbeidsgivere må punge ut.

De to siste årene er lønnstakernes andel av kaka blitt mindre. Men for 2007, 2008 og 2009 spår sentralbanksjef Svein Gjedrem at deres inntekt vil stige hvert år, skriver Aftenposten.

2007 blir aller best. Norges Bank spår i sine siste prognoser at reallønnen vil stige med hele 3,75 prosent i år. Men også for 2008 og 2009 spår han at veksten i reallønnen blir bedre enn i de to årene som ligger bak oss. I alt vil kjøpekraften målt ved reallønnen stige over 9 prosent på tre år. Det er historisk sett meget høyt.

Gjedrem har likevel et avslappet forhold til den høye lønnsveksten.

- Vi har lagt fram prognoser i den siste inflasjonsrapporten som peker i retning av at lønnsveksten vil tilta noe, men at veksten i lønnskostnadene ikke blir like høy som det vi hadde i årene 1998-2002. Rikelig tilgang på arbeidskraft fra andre land og mulighetene til å flytte produksjonen til utlandet kan dempe lønnsveksten. I tillegg er prisveksten lav, sier Gjedrem.