Geelmuyden.Kiese: 100% provisjon

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om Geelmuyden.Kiese: Geelmuyden.Kiese er landets største informasjons- og kommunikasjonsrådgivningsbyrå. Selskapets grunnverdier er åpenhet, offensivitet, integritet og sans for humor.

Ansatte: Om lag 70 ansatte i Norge. Gjennomsnittsalderen er 38 år.

Arbeidstid: Svært stor frihet. Medarbeiderne disponerer sin arbeidstid selv og kan jobbe hvor de vil. Forutsetningen er at de er tilgjengelige for kundene og tilfredsstiller faktureringskravene. Stiller krav til medarbeidere om å takle stor frihet og ta ansvar for seg selv, sine kunder og sine kolleger.

Permisjonsordninger: Høy grad av fleksibilitet. "Vi vet hva tid er verdt". Medarbeidere kan i prinsippet kjøpe seg permisjon. Eget program for videreutdanning i markedsføring og strategi i samarbeid med BI (GK Master). Finansieringsordning for ekstern etter- og videreutdanning. Svangerskapspermisjon avtales individuelt.

Ferie: Samme prinsippene gjelder her. Ellers operereres det med fire ukers ferie med individuelle variasjoner, men "det må ikke gå på bekostning av kundene".

Lønn: "Vi er sterkt insentivdrevet". Har stor tro på resultatbasert avlønning. Bonus til en medarbeider som lykkes i markedet kan variere fra 20 til 100 prosent av fastlønn. Det gis ingen ekstra betaling for overtid. Medarbeidere får også tilbud om aksjer i selskapet.

Arbeidsdeling: Matriseorganisasjon. Fagbasene utgjør den ene aksen i matrisen og marked/kunder utgjør den andre. Hver kunde har en kundeansvarlig som "plukker kunnskap" i matrisen og setter sammen et team med den riktige kunnskapen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjemmearbeid: Mulighet for ekstern oppkobling mot selskapets server tilbys alle med behov.

Frynsegoder: Lite av det. "Rød saft, kaffe og hodepinetabletter". Har tro på at medarbeideren selv vurderer hva pengene skal brukes til. Fravær av frynsegoder kompenseres for i avlønning.

Kontororganisering: Medarbeiderne er fysisk plassert i sine fagbaser. Stort sett egne kontorer, noe åpent landskap for de som ønsker det.

Pensjonsordninger: Frivillig pensjonsordning kommer i 2001. Har en frivillig sykelønns- og forsikringsordning.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Strenge regler for konfidensialitet. Normalt tre måneders oppsigelsestid. Konkurranseklausul; medarbeidere har ikke anledning til å ta med seg kunder når de slutter. Medarbeidere skal være tilgjengelig for kundene 24 timer i døgnet, i henhold til selskapets servicegaranti.

Fagorganisering: Frivillig. For tida ett LO-medlem.