Fysioterapi i Tromsø vanskeligst

Flere får studieplass i år enn i fjor og poengkravene er generelt sett lavere. Men for de mest populære studiene er poengkravene høyere enn i 1997. Fysioterapiutdanningen ved Universitetet i Tromsø har i år landets høyeste opptakskrav. Hele 73 poeng må du ha - dersom du ikke har tilhørighet til Nord-Norge vel og merke.

Trodde du det var vanskeligst å komme inn på medisinstudiet ved universitetene eller journalistutdanningen i Oslo? Som vanlig er disse vanskelig å komme inn på, men høyest poengsum kreves i år av fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Tromsø.

- Joda, vi har landets høyeste poengkrav, i år som i fjor, sier Kåre Olav Holm, opptaksansvarlig ved Høgskolen i Tromsø til DinSide. Men han forteller at det skyldes litt spesielle omstendigheter.

Av totalt 26 studieplasser er nemlig 22 forbeholdt studenter fra landsdelen. I tilleg er to av plassene i år reservert av studenter som kom in i fjor, men som valgte å vente med å benytte plassen. I realiteten er det derfor bare to av plassene som krever 73 poeng.

Må ha tilleggspoeng

Dersom man kommer ut med bare seksere (toppkarakter) fra gymnas oppnår man 60 poeng. Derfor er studentene helt avhengig av tilleggspoeng for å komme inn på de mest ettertraktede studiene.

Studenter kan maksimalt oppnå 12 alderspoeng, tre poeng for militærtjeneste eller annen høyere utdanning, fire fordypningspoeng og fire realfagspoeng.

- Studenter med fem i snitt fra videregående må altså ha maksimalt med tilleggspoeng for å komme inn på vår fysioterapiutdanning, konstaterer Holm.

Medisin og journalistikk

Ved siden av fysioterapiutdanningen i Tromsø er det journalistikk og medisin som tradisjonelt har vært studiene med de høyeste poenggrensene. Slik er det også i år.

Med forbedret vitnemål fra videregående skole må årets søkere ha 71,9 poeng for å komme inn på medisin ved Universitetet i Oslo. De som kommer rett fra gymnas må ha 69,4 inkludert tilleggspoeng. Ved journalistutdanninga ved Høgskolen i Oslo må de uten erfaring ha 70,0 poeng, mens de som allerede har journalistpraksis «bare» må ha 66,4 poeng

89 prosent har fått tilbud

Ved årets opptak til høgre utdanning har 89 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, en økning på to prosentpoeng fra samme tid i fjor. Over 60 prosent av disse har fått tilbud om plass på det studiet de prioriterte høyest.

Til 200 av 611 studier har alle kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass. Dette gjelder mange ingeniørutdanninger og fiskeri-, og landbruksfag.

58.300 av de 65.200 kvalifiserte søkerne har fått tilbud om plass ved hovedopptaket i år. Dette innebærer at det er vel 6.900 kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om plass, mot 9.400 til samme tid i fjor. Det endelige antall kvalifiserte søkere uten tilbud i 1997 kom ned i 5.270. Flere av de kvalifiserte søkerne som ennå ikke har fått studieplass, vil få tilbud i tiden som kommer.

Færre søkere, flere kvinner

Det er i år registrert omkring 82.300 søkere mot 90.000 på samme tid i fjor. Dette er en nedgang på 8,6 prosent. Det er nedgang i antallet tilbud for alle aldersgrupper, med unntak av 20-åringer, der det er en økning. Over 60 prosent av studieplassene er tilbudt kvinner. Søkere som har fått tilbud om studieplass eller står på venteliste, har frist til 1. august med å gi svar.

Utdanningsministeren fornøyd

-Vi er særs nøgd med at talet på kvalifiserte søkjarar som ikkje har fått tildelt studieplass stadig går ned, sier kyrkje-, utdannings- og forskingsminister Jon Lilletun i en kommentar. –Eg vil oppmode alle som ikkje allereie har fått plass om å studere tilbodet på restetorget og vurdere alternativ innafor studium som har ledig kapasitet, sier han.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.