<b><font color=red>TESTFAKTA:</font></b><font color=blue> Vi gjennomførte en uformell undersøkelse i en rekke store og mellomstore norske bedrifter. <br />
<br />
På et spørreskjema ba vi bedriftene rangere 15 vanlige frynsegoder. Spørsmålet var: <br />
<br />
<u>Hvilke ansattegoder synes bedriften det er viktigst å tilby de ansatte nå eller i årene som kommer?</u><br />
<br />
Her finner du <a target="_blank" href="http://www.dinside.no/ds/owa/a.vis?id=21924">resultatene</a>.
TESTFAKTA: Vi gjennomførte en uformell undersøkelse i en rekke store og mellomstore norske bedrifter.

På et spørreskjema ba vi bedriftene rangere 15 vanlige frynsegoder. Spørsmålet var:

Hvilke ansattegoder synes bedriften det er viktigst å tilby de ansatte nå eller i årene som kommer?

Her finner du resultatene.Vis mer

Frynsene du får

Leserne vil ha telefon og mer ferie som frynsegoder, men næringslivet nøler.

Vår undersøkelse viser at tilbudet fra bedriftene tildels følger etterspørselen. Likevel er spriket tydelig på enkelte goder:

 • Bedriftene nedprioriterer telefon og mer ferie, men vil tilby mer lønn, fleksitid og utdanning.

  Ta meg til undersøkelsen

  Vår tidligere avstemning om frynsegoder viste følgende:

 • Leserne vil ha mer ferie, telefon og bonuslønn. Fleksitid og utdanning er også populært.

  Også Handel og Kontor (HK) og Norsk Tjenestemannslag mener mer ferie er et viktig gode.

  Vil ha tid

  - Dette er nok et signal om at folk har rimelig høy levestandard. De trenger ikke flere materielle goder, og vil i stedet ha mer tid. Mange rekker knapt mer enn å jobbe og spise. De vil ha tid til å gjøre andre ting, sier direktør Kristian Skjølaas i NHOs avdeling for Bedrift og Samfunn.

  NHO-direktøren er noe forundret over ønskene om telefon som frynsegode.

  [Ugjyldig objekt (NAV)]

  - Jeg er litt overrasket over det. Mange ønsker tydelig å kunne kommunisere med andre, særlig på mobiltelefon. Likevel tror jeg ikke dette er et reelt behov, sier Skjølaas.

  En uting

  I Landsorganisasjonen (LO) er holdningen til frynsegoder relativt lunken.

  - Folk skal ha lønn som de kan ha mulighet til å påvirke. Det er slett ikke alltid tilfelle med slike goder. Da kan frynsegoder være en uting, sier spesialrådgiver Knut Bodding i LO.

  Bodding bruker pensjonsordning som eksempel.

  - Vi kjenner til at private bedrifter lokker med pensjonsordning, for så å endre vilkårene i ordningen etter en tid. Slike ordninger har også en tendens til å forsvinne når et selskap blir kjøpt opp eller fusjonerer, sier Bodding.

  Les mer om hvilke goder bedriftene prioriterer.