Frynsegodenes konger

Vil du ha mye mer enn allminnelig lønnsvekst i år? Sørg for å få ett av disse frynsegodene.

Utdanning er kongen

Utdanning er fortsatt kongen av alle frynsegoder, men i dag spiller advokat og partner Einar Mo i advokatfirmaet Grenland DA inn en ny og ofte glemt tronarving blant frynsegode-adelen: Gratis parkering på jobben.

Med innspillet fra Mo og skattereglene som gjelder i år, har vi en helt ny rangering av de aller mest lønnsomme frynsegodene du kan få på jobben.

Bedre enn lønnstillegg

Får du overtalt sjefen til å gi deg ett av de fem frynsegodene på toppen av vår liste, har du hanket inn goder som mer enn overskygger for lønnstilleggene det er realistisk å forvente i vårens lønnsoppgjør.


Felles for alle vinner-frynsene, er at du måtte fått lønnstillegg i år i mellom 30.000 og 200.000 kroner for å kjøpe godene selv med beskattede kroner. For eksempel vil en gratis parkeringsplass kunne bety like mye for enkelte lønnstakeres lommebok som et lønnstillegg i størrelsesorden 100.000 kroner per år.

Glemt kronprins

- Glem mobiltelefonordning og hjemmekontor. Gratis parkering er et av de mest verdifulle av alle frynsegoder i arbeidsforhold, sier Mo til DinSide, og gir oss følgende regneeksempel:

Hvis du for eksempel betaler 200 kroner per dag i et parkeringshus eller liknende, som ikke er uvanlig i større byer som Oslo og Bergen, utgjør markedsverdien av gratis parkering hele 46.000 kroner pr år. Å få gratis parkeringsplass til en slik sats vil tilsvare omtrent 84.000 kroner mer i lønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Robust

Advokat Einar Mo mener parkeringsplasse er en glemt konge blant frynsegoder
Advokat Einar Mo mener parkeringsplasse er en glemt konge blant frynsegoder Vis mer


- For dette frynsegodet gjelder ingen spesielle vilkår for skattefrihet – ingen maksimumsbeløp, og heller ingen dokumentasjon. Arbeidstakeren kan også bruke parkeringsplassen privat, uten at det medfører skatteplikt, sier Mo, som også mener at skattefritaket er vanskelig å fjerne - skulle noen ønske det.

- Det har med jevne mellomrom kommet forslag om å beskatte privat parkering, men forslagene har strandet - sannsynligvis fordi et regelverk for å beskatte dette godet måtte vært svært detaljert og vanskelig å administrere, mener han.

Utdanning er kongen

- Men det er klart - utdanning er fortsatt kongen over alle frynsegoder, medgir han, og sier seg enig når vi peker på at dette frynsegodet ikke bare tilsvarer gode penger mens utdanningen varer, men i beste fall kan gi økt lønnsinntekt for resten av yrkeslivet.

Har du vært ansatt i minst ett år i fulltidsstilling, kan arbeidsgiver betale videreutdanning for deg, uten at det påløper ett øre i skatt for deg. Utdanningen kan maksimalt gå over 20 måneder (4 semestre).

De aller beste frynsegodene
FrynsegodeHvis markedsverdien er...Tilsvarer det lønnspålegg på..
Utdanning112.500204.000
Parkering46.00084.000
Hjemme-PC20.00036.000
Barnehageplass18.00033.000
Pensjonsinnskudd16.00029.000
Beløp i kroner.


I anslaget vårt har vi brukt prisen på Handelshøyskolen BIs Executive MBA deltidsstudium over 18 måneder. Studiet har en samlet prislapp på 225.000 kroner, og vi har fordelt prisen over to år, slik at verdien av det skattefrie godet du mottar i vår tabell er halve summen, 112.500 kroner.

Delt 3 plass: Hjemme-PC

Utplassering av PC hos en arbeidstaker regnes ikke som skattepliktig inntekt når den er begrunnet i tjenstlig bruk. Reglene som ble endret i 2005 gjaldt bare hvor mye som kan føres opp under bruttotrekksordningen. Dette skrev vi mangt og meget om tidligere, og lagde til og med en kalkulator som viser virkningen av de nye reglene. Forklaringene og kalkulatoren finner du hvis du trykker her. I vårt anslag har vi lagt inn en hjemme-PC til en verdi av 20.000 kroner, hvor ingenting er finansiert av arbeidstaker gjennom bruttotrekksordningen - noe som altså er fullt mulig.

Barnehageplass er så visst blant kongene. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Barnehageplass er så visst blant kongene. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Delt 3. plass: Barnehageplass

Arbeidsgivere kan gjerne tilby gratis barnehageplass til sine ansatte, uten at det blir skatteplikt av det, men skattelovforskriften krever blant annet at det må være arbeidsgiver som formelt eier plassen. Det er med andre ord ikke mulig for arbeidsgiver å refundere en ansatts utgifter til barnehage, uten at det blir skatt av det.

I beregningsgrunnlaget for dette frynsegodet, har vi lagt inn makspris på 24.750 per år for ett år, minus 7.000 kroner, som er skattefordelen av foreldrefradraget. Dette fradraget (på 25.000 for ett barn), faller nemlig bort dersom arbeidsgiver finansierer plassen, slik at nettoverdien av ordningen blir på cirka 18.000 kroner for ett år. Dette tilsvarer et lønnstillegg på nærmere 33.000 kroner året, og burde friste.

Pensjon


For tiden finnes det ingen individuelle pensjonsordninger som gir skattefradrag. Pensjonssparing via arbeidsgiver er den eneste måten å få skattefradrag på. Jo mer arbeidsgiver sparer for deg, jo bedre er det. For en person med årsinntekt 400.000, blir 4 prosent av lønna 16.000 kroner året. Skal du finansiere dette på egen hånd, må lønnen din øke med 30.000 kroner. Mer om pensjonssparing og OTP kan du lese hvis du trykker her.

Dette var adelen blant frynsegodene. I tillegg finnes det en rekke skattefrie frynser som kan gi tusenlapper i lommeboken til den som er interessert. Reglene finner du i underartiklene over til høyre.

Reglene om frynsegoder og skatt finner du i
Skattelovforskriften