Frynsegodene vi vil ha

Frynsegodene vi velger
Gode
1. Pensjonssparing
2. Ekstra ferieuke uten lønn
3. En fridag per måned uten lønn
4. Forsikring ved død
5. Uføreforsikring
6. Fri privattelefon
7. Gratis lunsj hver dag
8. Fri mobiltelefon
9. Vaskehjelp en gang per måned
10. Parkering på arbeidsplassen
11. 100% lønn ved langvarig sykdom
12. Årsmedlemsskap treningsstudio
13. Firmahytte på fjellet (to uker i året)
14. Julebord med gratis mat og drikke
15. Hjemme-PC
16. Firmabil
17. Aksjer i bedriften
18. Årskort kollektivtransport
19. 4 ukers studiepermisjon m/halv lønn
20. Hjemmejobbing en dag per uke
21. Jobbrelatert utdanning 4 vekttall
22. Gratis kaffe, te og frukt
23. Massasje en gang per måned
24. Subsidiert barnehageplass
25. Fysioterapi
Kilde: Multibrands database over 12.000 arbeidstakeres preferanser.
[Ugjyldig objekt (NAV)]