Frilansere får OTP

Nå tas frilansere inn i OTP-varmen, etter at de falt mellom to stoler i et byråkratisk arbeidsuhell.

Frilansere inn i varmen
Stortinget har nå vedtatt forslaget om lovendringer som skal sikre at også frilansere kan etablere en pensjonsordning etter innskuddspensjons- loven, og at det gis skattefradrag for innskudd til en slik ordning.

Mens selvstendig næringsdrivende fikk adgang til å opprette OTP-ordning i den ovennevnte loven, ble frilanserne rett og slett glemt.

Dette er nå rettet opp ved at et enstemmig Storting har vedtatt nødvendige lovendringer, skriver Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Som næringsdrivende

 Foto: Karoline
Foto: Karoline Vis mer


    "Departementet foreslår på denne bakgrunn at frilansere gis adgang til å opprette innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven § 2-3, og at det gis skattefradrag for innskudd til slik pensjonsordning. Frilansere vil også kunne ha et ansettelsesforhold, og vil i så fall være berettiget til tjenestepensjon etter OTP-loven § 3. Det bør derfor presiseres i loven at innskudd til slik pensjonssparing kun skal beregnes av personinntekt fra oppdragsvirksomhet. Tilsvarende begrensning gjelder i dag for selvstendig næringsdrivende, som kun kan legge inntekt fra næringsvirksomhet til grunn for beregning av innskudd, jf. § 2-3 annet ledd," skriver departementet i sitt forslag til lovendring <a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/otprp/20062007/Otprp-nr-11-2006-2007-/7.html?id=442267">(Ot.prp. nr. 11 (2006-2007)
Kilde: FNH