Fridager i kommunene


I kommune-Norge er ikke dette nedfelt i en sentral avtale, men regulert i lokale avtaler. Kommunene styrer altså dette selv. Likevel er reglene relativt like.

I Oslo kommune kan de ansatte få inntil 10 såkalte velferdsdager med lønn per år. De kan søke om fri ved følgende anledninger:

Barns tilvenning i barnehage/hos dagmamma: Inntil tre dager.
Barns første skoledag: To dager (også innskriving).
Begravelse: To fridager pluss eventuelle reisedager.
Bryllup: Fri på bryllupsdagen dersom man jobber helgeturnus og egentlig jobber den dagen.
Egne barns konfirmasjon: Fri på konfirmasjonsdagen dersom man jobber helgeturnus og egentlig jobber den dagen.
Eksamen: Eksamensdagen pluss to lesedager.
Flytting: Én dag.
Fødsel: To arbeidsuker i tillegg til det lovene gir.
Husbygging: Inntil to dager. Oppfølging av håndverkere og denslags.
Idrettsarrangementer: Til deltakelse i NM eller internasjonale stevner for ledere eller aktive. Merk: Også bedriftsidrett.
Offentlige verv og plikter: Oppgaver for Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp (uten lønn ved internasjonal utrykning), repetisjonsøvelser i Forsvaret, deltakelse i jury (rettsak), utføring av politiske verv og liknende.

- Bursdager blir det som regel ikke gitt fri til. De fleste legger feiringen av disse til en helg uansett, sier forbundssekretær Arne Halaas i Norsk Kommuneforbund i Oslo.