Fremtidsforskeren: LEGO-klossene vinner

Framtidens vinner på arbeidsmarkedet er en LEGO-kloss, sier Prosjektleder Søren Steen Olsen ved Institutt For Fremtidsforskning i Danmark.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Stikkordene er:

  • Færre rutinejobber - mer automatisering

  • Prosjektarbeid

  • Legoklosstendenser.
- De sikre vinnerne på framtidas arbeidsmarked vil være de som har faglig ballast, og som samtidig klarer å koordinere denne med samarbeidsevne og gode idèer. I framtida vil vi få en langt større automatisering enn vi har i dag. Det vi trenger er mennesker som kan bruke teknikken, snarere enn rene programmerere, sier Olsen.

- En annen prosess vil være overgangen fra at man er en ren fagspesialist, til å bli generalist. Dvs. personer med en faglig ballast som klarer å samarbeide og utvikle nye idèer, sammen med personer utenfor deres egen fagkrets. Framtidens mest ettertraktede arbeidstager vil fungere som en LEGO-kloss, avslutter Olsen.

Bli en LEGO-kloss

I følge Søren Steen Olsen stilles dagens unge overfor følgende valg: Skal de bli eksperter på et begrenset område? Eller bør de prioritere å lære litt fra flere ulike felt?

Olsens råd er å bli en LEGO-kloss. LEGO-klossene er laget av et solid materiale, og malt i klare farger. I tillegg har de knotter på toppen og hull på undersiden, slik at de passer sammen med alle andre LEGO klosser, uansett farge og størrelse.

Det virkelig geniale med LEGO-klossene er imidlertid at det kun er fantasien som setter begrensninger for hva du kan bygge. Vinnerne på fremtidens arbeidsmarked vil være de som har LEGOens karakteristikker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ha en sterk faglig bakgrunn, i tillegg må du kunne samarbeide godt med andre - gjerne med helt andre fagområder enn deg selv, dvs. de andre klossene.

I korthet skal du være en spesialist uten å være overspesialisert. Det kan selvsagt være bra å være en ren fagidiot, men du vil da begrense dine egne muligheter siden du fort kan bli for snever.

Du må være utadvendt, åpen for nye impulser og teknologier. Et annet trekk er at vi aldri vil bli ferdigutdannede. En avsluttende eksamen vil kun være begynnelsen på en ny opplæringsprosess. Enten på egen hånd eller i regi av arbeidsgiver.
Mer om Olsens LEGO-kloss analogi finner du her.

Færre rutinejobber.


Rutinejobbene vil forsvinne pga. den teknologiske utviklingen. Det klassiske eksempelet på rutinejobber er industribedriftenes samlebåndsarbeid, men også butikkbetjeningens kassapersonale omfattes. Søren Steen Olsen presiserer også at det ikke bare er ufaglærte som utfører rutinearbeid. Også vanlige kontorjobber er til en viss grad rutinearbeid, for eksempel advokater som stort sett lager standardkontrakter.

Informasjonsteknologien muliggør raskere omstillinger av rutiner, og vi vil i stedet gå over på det Olsen kaller utviklingsjobbene.

Utviklingsjobbene

Kommunikasjon med kundegruppen, innlevelse i behov, utvikling av serviceytelser og produkter, og en stadig omstilling av virksomhetene, slik at de best mulig er i stand til at matche omverdenens krav.

Vi kommer til å få prosjektarbeidere, der de ansatte blir ansvarlige for resultatet. Prosjektene vil likevel gå under gitte rammer, f.eks. budsjett og deadline. De ansattes arbeidsprosess vil imidlertid ikke bli vurdert, kun resultatet av jobben. Arbeidstid og arbeidssted vil også forandres. Hvor og når du jobber vil bli opp til deg, så lenge du klarer å levere produktet i tide.

Kort sagt: Evnen til å håndtere skiftende situasjoner og til å få nye ideer, vil være avgjørende for om du blir en vinner på arbeidsmarkedet.