Fremgangsrike bedrifter ledes av kvinner

Bedrifter som ledes av kvinner er langt mer lønnsomme enn gjennomsnittet, viser en finsk undersøkelse, skriver NTB-FNB.


Tallenes klare tale

Trass i at det fortsatt er sjeldent med kvinner i toppledelsen i finske bedrifter, i likhet med norske, er tallenes tale tydelig, mener foretaks- og kredittopplysningsselskapet Suomen Asiakastieto Oy. Bedrifter som ledes av kvinner, har i snitt en avkastning på 18,5 prosent, mot 14,2 prosent i bedrifter som ledes av menn, ifølge NTB-FNB.

Den bedriften som hadde best avkastning, hele 24,6 prosent, hadde både kvinnelig direktør og styreleder.

Veien via styret?

Her hjemme har fristen forlengst gått ut for å oppnå en ønsket kjønnssammensetning i offentlige styrer. Fra 1. januar 2004 ble det vedtatt at hvert kjønn skal være representert med minimum 40 prosent for alle offentlig eide foretak. Tilsvarende endringer for almennaksjeselskaper med private selskaper er foreslått - men om ønsket kjønnsbalanse oppnås i løpet av året vil de ikke tre i kraft. Sammensetningen vil bli vurdert basert på statistikk om kjønnsrepresentasjonen i styrer 1. juli 2005.

Stemmer det?

... at kvinnelige ledere bidrar ekstra til en bedrifts lønnsomhet? (Avsluttet)
Nei, dette er bare tull(49%) 84
Ja, kvinner er bedre ledere(34%) 58
Vet ikke(17%) 30
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Reglene vil innebære økt likestilling og demokrati, og en styrking av ledelsen i næringslivet og bedriftenes konkurransekraft, heter det på Barne- og familiedepartementets nettsider. Så spørs det da, om modellen fra Finland kan overføres til Norge, og det også kan føre til økt lønnsomhet!

Kvinnedatabasen

Selv om statsråd Laila Dåvøy og Barne- og familiedepartementet nå vurderer om de skal iverksette tiltak mot bedrifter som ikke har fylt opp kvinnekvoten i styrene, vil det ikke si at ikke bedrifter fortsatt leter etter kvinner til styrene sine.

Leter du etter en passende kvinnelig kandidat til ditt styre, eller er du en kvinne som ønsker å ta på deg styreverv, er det et eget forum for dette: (Som kanskje til og med kan øke bedriftens lønnsomhet?) Kvinnebasen.

Tror du at kvinner har en bedre lederform enn menn? Viser resultatene av den finske undersøkelsen egentlig at kvinner som blir ledere er dyktigere enn menn? - Eller er dette rett og slett bare sprøyt? Si din mening i debatten under.