Forsvaret

Tar du lederutdanning i Forsvaret, får du lønn i studietida. Du kan enten ta grunnleggende befalsutdanning eller en teknisk utdanning, for eksempel Hærens Ingenørhøyskole. De to-årige studiene er delt i et skoleår og et praksisår.

Skoleåret tar du ved en av de 18 befalskolene her i landet. Du får ingen direkte lønn utenom tjenestetillegget på 120 kroner per dag, men du sulter ikke. Du både bor på hybel og spiser gratis. Konsekvensen er at du slipper å ta opp studielån.

I praksisåret tjenestegjør du ved en avdeling etter hvilken militær gren du har valgt. Du har både rang og lønn som sersjant. Lønna ligger på i underkant av 200.000 kroner. Er du enslig, får du tilbud om å bo og spise i leiren. Det koster deg sjelden mer enn 2000 kroner måneden. Har du familie, må du imidlertid skaffe deg og betale for en bolig på det private markedet.

Opptakskrav: Totalt tilbyr Forsvaret 800 studieplasser. Tallet på søknader varierer fra år til år, men for tida er det gjennomsnittlig fire søkere til hver studieplass. Det formelle opptakskravet er bestått videregående skole, og søkerne rangeres etter karakterene. I tillegg kommer en opptaksprøve bestående av en fysisk prøve, en legesjekk og et offisersintervju. Enkelte skoler praktiserer dessuten psykologiske tester. Søkerne må ha plettfri vandel.

- Ikke bare får du utdanningen gratis, du får faktisk betalt en lederutdanning som er unik. Du blir attraktiv på arbeidsmarkedet, og særlig sammen med annen, sivil utdanning, forteller Kyrre Garseth, leder av Forsvarets Responssenter.