Fornøyd med sjefens julegave?

Mange er spent på julegaven fra jobben. Har du vært i arbeidslivet noen år har du kanskje mottatt ”julekurven”. Men sjefen KAN gi deg mye mer – hvis han eller hun synes du har vært ekstra snill.

De fleste norske sjefer er snille i julen. To av tre gir julepresanger til medarbeiderne. Det samme bildet går igjen hva julebord angår. Her trår tre av fire bedrifter til med lutefisk, ribbe og akevitt til staben.

I prinsippet kan sjefen gi deg hva som helst til jul – både penger og gjenstander. Aberet er bare at skatteloven begrenser hva du og jeg kan motta skattefritt. Den typiske julekurven med julemat er skattefri så lenge verdien ikke overstiger 500 kroner. (nederst kan du lese hva andre får av jobben til jul i år - og du kan forteller hva du får)

Er sjefen din en gammel gnier eller en gavmild nisse? Vis mer

Skattelovens ”Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser m.v.” sier nemlig at:

Gaver fra arbeidsgiver til ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren sålangt arbeidsgiverens utgifter i løpet av inntektsåret ikke overstiger 500 kroner for den enkelte lønnstaker

Ekstra flinke undersåtter kan i tillegg få en skattefri gave (ikke kontanter) til en verdi av 2.500 kroner så lenge følgende kriterier er oppfylt:

Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften regnes ikke som skattepliktig for mottakeren når premien består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil kr 2.500 og arbeidsgiver ikke krever fradrag for utgiftene i sin skattepliktige inntekt.

Skatteloven forutsetter at gaven er basert på en generell premieordning som alle har mulighet til å få.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

...julebord og julebord...

I tillegg kan sjefen avholde julebord for alle ansatte uten at du må skatte for det. Julebordet kan godt innbefatte weekendtur til utlandet, men gildet bør holde seg innenfor det som skatteetaten definerer som ”rimelige velferdstiltak”.

Et julebord i kantina lunsjtid julaften holder seg helt klart innenfor definisjonen. Men hvor går grensen?

Julebord for alle ansatte holder seg innunder denne grensen dersom det går over maksimum én weekend og reisen foregår i Norden, ifølge Skattebetalerforeningen. På slike turer kan bedriften også avgjøre hvilke kostnader som skal dekkes - for eksempel fri flyt i baren...