Forkortelser

Noen kaller det jåleri, andre sier det er språk. Uansett er forkortelser en betydelig del av den muntlige omgangsformen - både i dagligtalen og i næringslivet. Noen er forkortelser for norske uttrykk, andre for engelske.

IKT: Begrepet IT er ut: Nå skal det være IKT, som står for ’informasjons- og kommunikasjonsteknologi’.

SMB: Små- og mellomstore bedrifter er et langt begrep. Alt for langt. Altså er det mye enklere å bruke forkortelsen SMB.

CRM: Customer relations management. På godt norsk: Jobben med å ha et godt forhold til kundene.

ROI: Return on investment. Å tjene inn de investerte pengene. Nødvendig for å få avkastning.

CVC: Customer Value Center. Hvorfor ikke bruke det glimrende norske ordet “kundesenter”?

COA: Cost of acquisition. På norsk: Det som det koster å produsere/utvikle/etablere noe.