Foreløpige tall fra teknisk beregningsutvalg

Gikk du opp i lønn i 2004? Ifølge de foreløpige tallene fra TBU gikk gjennomsnittsnordmannen 3,75 prosent opp i lønn fra 2003 - 2004 mot en lønnsøkning på 4,5 prosent året før.


Kilde: Teknisk Beregningsutvalg, TBU. Tall publisert 23. februar 2005.