For praktikanten

Som av all annen arbeidsinntekt må du skatte, men det du "taper" ved å være lovlydig får du igjen på andre områder.


Fordelene med å jobbe "hvitt" er flere:

  • Du jobber lovlig, og blir dermed stilt i en sterkere stilling hvis arbeidsgiver ikke overholder reglene. Praktikanter som jobber svart kan fort få problemer med bl.a. retten til penger i oppsigelsestiden. Ikke la deg friste!
  • Du får krav på feriepenger, det utgjør 10,2 prosent av lønnen din
  • Du får krav på sykepenger. Hovedregelen er at du må ha vært i arbeid i minst to uker før du ble syk, og at du må tjene minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden per år. (Idag utgjør det 23,475 kroner)
  • Du opparbeider deg pensjonsrettigheter. I praksis er imidlertid ikke dette punktet så avgjørende. De fleste praktikanter, vanligvis jenter, er unge av alder og vil som regel kun jobbe som praktikant en viss begrenset periode før de går ut i "det vanlige" yrkeslivet. Dermed blir verdien av pensjonspoengene du opparbeider som praktikant spist opp av det du vil tjene i framtiden.

    Har du imidlertid jobbet som praktikant i noen år, og så blir arbeidsløs vil du ha krav på dagpenger. Beløpet blir riktignok ikke så stort, men litt er tross alt bedre enn ingenting.

Ta vare på blankettene

I et ordinært arbeidsforhold vil du få lønnsslipp for hver lønning og en lønns- og trekkoppgave i januar, året etter inntektsåret.

Etter den forenklede ordningen skal arbeidsgiveren i stedet for gi deg del 2 av den forenklede oppgjørsblanketten hver gang du får lønn.

Pass derfor på at du tar vare på disse blankettene, slik at du vet hva du har fått utbetalt i løpet av året.