For foreldrene

Vårt utgangspunkt er at regelverket i dag er slik at du IKKE bør lønne praktikanten svart.

Det store problemet tidligere var at du måtte betale arbeidsgiveravgift når du ansatte praktikant. Arbeidsgiveravgiften er opptil 14,1 prosent (riktignok noe lavere i utkantstrøk) og ga foreldrene ekstra papirarbeid.

Dette skjemaveldet slipper du i dag.

Hva må du huske på?

Når du ansetter en praktikant må du gjøre det som privatperson og ikke som næringsdrivende. Selv om du er næringsdrivende til vanlig må du altså registrere deg som privatperson.

Praktikanten må ta oppdraget som arbeidstager. Det er ditt ansvar å kontrollere om praktikanten er et registrert firma eller en selvstendig næringsdrivende. Fylkesskattekontoret kan opplyse om dette.

Du må trekke skatt av lønna, og verdien av eventuell fri kost og losji må regnes med i tillegg. Skattedirektoratet har i år fastsatt denne verdien til 86 kroner per dag.

Du må også huske trygdeavgiften, den er for tiden på 7,8 prosent av brutto lønn.

Arbeidsgiveransvar - lettere enn du tror

Når noen utfører et "oppdrag" for deg etter fast avtale har du arbeidsgiveransvar. Det vil blant annet si at du må dekke de første 16 dagene når praktikanten er syk, i tillegg må du sette av til feriepenger (10,2 prosent).

Samtidig som du betaler ut lønna, trekker du ifra skatten og betaler inn beløpet med betalingsgiroen som følger den forenklede oppgjørsblanketten (forskuddstrekk). Skattetrekket går fram av skattekortet til praktikanten. Har du ikke fått skattekortet, skal du trekke 50 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I alle tilfelle må du få oppgitt fødselsnummer og skattekommunen til arbeidstageren. I praksis er dette enkelt.

Dine plikter består stort sett i å fylle ut det bestemte skjemaet (som tar for seg både skattetrekk og lønns- og trekkoppgåve) en gang i måneden, og sende det til kemneren.

Hva inneholder det forenklede skjemaet?

Blanketten er laget med flere gjennomslag. Del 2 av oppgjørsblanketten skal praktikanten ha som lønns-og trekkoppgave.

Etter den forenklede ordningen skal du ikke sende samlet lønns- og trekkoppgave i januar (slik andre arbeidsgivere må gjøre). Praktikanten må derfor ta vare på blankettene til han skal fylle ut selvangivelsen.

Det siste gjennomslaget, del 3, må du ta vare på som dokumentasjon. Ved å fylle ut oppgjørsblanketten og ta vare på del 3 i tre år, oppfyller du kravene myndighetene setter til lønnsregnskap.

Husk at det offentlige har veiledningsplikt, er du i tvil om hvordan skjemaet skal utfylles må du be om hjelp. Ligningskontoret, kommunekassererkontoret (i byene ofte kalt kemneren) og trygdekontoret i kommunen kan hjelpe deg. Etterhvert vil dette gå av seg selv.

Feriepenger

Praktikanten har krav på feriepenger. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av lønna i opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året før ferieåret.

Feriepengene skal utbetalest til praktikanten før ferien.

Du kan lese mer om retten til feriepenger og sykepenger HER