For feit til å jobbe

De som er alvorlig feite i Danmark har ikke bare vanskeligheter med å få seg jobb, de har også problemer med å beholde jobbene de allerede har. Før du ler for godt: Vi nærmer oss her til lands også...

I følge Jyllandsposten er nå 400.000 mennesker i Danmark klassifisert som svært overvektige, og det er altså personer i denne gruppen som får problemer på arbeidsmarkedet:

For ikke bare risikerer mange å få sparken på grunn av sin høye vekt, når de først har mistet jobben har de også store problemer med å komme seg tilbake på arbeidsmarkedet.

Fedmeepidemi

[Ugjyldig objekt (NAV116981)]

I følge Jyllandsposten har antallet overvektige dansker steget så kraftig at ekspertene nå bruker ordet fedmeepidemi. Men heller ikke vi i Norge bør – bokstavelig talt - godte oss for mye. I følge levekårsundersøkelsen fra 2002 er vi nemlig i ferd med å ta igjen danskene: Andelen svært overvektige i Norge, det vil si med fedme (BMI>=30), har nemlig økt fra 5 prosent i 1995 - til 9 prosent i 2002.

Trykk her for å se hva din BMI er!

Lukes ut på intervjuet

- Mange blir sortert ut allerede på jobbintervjuet, sier Nina Frahm fra Adipositasforeningen – en dansk forening for overvektige til Jyllandsposten:

- Enten får man bare ikke jobben, eller så må man kjempe en ekstremt hard kamp for å få arbeidsgiveren til å se bort fra hvordan man ser ut, sier Nina Frahm.

Hva tror du?

Overvekt har... (Avsluttet)
stor betydning for om du får jobb eller ikke(53%) 290
kanskje litt betydning for om du får jobb eller ikke(38%) 207
ingen betydning for om du får jobb eller ikke(10%) 53
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Siden den danske arbeidsformidlingen ikke registrerer årsakene til at visse personer har problemer med å få seg jobb, finnes det intet tallmateriale å støtte seg til. En svensk undersøkelse fra 2003 (gjennomført av legemiddelfirmaet Abbott), viste imidlertid at ni av ti svenske arbeidsgivere mente at overvektige hadde dårligere sjanser til å få jobb enn andre.

- Arbeidsgiverne tenker tydeligvis at siden vi ikke kan ta oss sammen og gå ned i vekt, så kan vi heller ikke ta oss sammen og gjøre en god jobb, poengerer Nina Frahm.

Eller mister den jobben de har

Undervisningsinstitusjonen StruerSkolen har allerede kurs der målet er å hjelpe overvektige arbeidsløse tilbake i jobb.

- Det er nemlig overvekten som er hovedgrunnen til at deltakerne har problemer, sier Birgitte Hansen fra StruerSkolen til Jyllandsposten. Ett eksempel er taktekkeren som fikk sparken fordi han var for stor til å klare jobben. En annen gruppe er de overvektige som har fått skader i rygg eller skuldre på grunn av sin høye vekt, og dermed ikke har vært i stand til å beholde jobben.

- De som er svært overvektige har ikke bare problemer med bestemte typer arbeid. Ofte er de også plaget av andre følgeskader som vondt i ryggen. Arbeidsgiverne er derfor nervøse for at de svært overvektige vil koste bedriften mer i form av flere sykedager, fortsetter Birgitte Hansen.

Representanter fra Danmarks største fagforening, Fagligt Fælles Forbund (3F), og Adipositasforeningen, presiserer imidlertid klart at de ikke ønsker å sykeliggjøre de overvektige:

- Det er selvsagt nødvendig å sette i gang tiltak når overvekten når et slikt nivå at den påvirker arbeidsevnen. Arbeidsplassen bør derfor hjelpe til til med mosjonstilbud og kostordninger, påpeker Dankert fra 3F.

Trykk her for å beregne din BMI

Kilder: Jyllandsposten, SSB og WHO.