Før du søker

Det viktigste er å få godkjent din høyere utdanning "til bruk" i landet hvor du skal søke jobb. Dette ordner du gjennom Informasjonssenter for internasjonal utdanning (NAIC) før du reiser fra Norge.

Godkjenning

NAIC anbefaler hvilket omfang og nivå utdanningen din er på, og sender saken til rette godkjenningsinstans i landet. Generelt tilsvarer ett års fulltidsstudier her i landet ett års fullstidsstudier i utlandet. Vær oppmerksom på at enkelt land har minimumskrav til karakternivå. Husk å søke om dette i god tid.

NAIC er også riktige instans når du skal ha godkjenning av en formell yrkesgodkjenning, akademisk grad eller profesjon.

Oversatt, ikke oversett

Alle dine vitnemål og attester samt CVen din gjør lite nytte for seg i norsk språkdrakt når du søker jobb i et annet land.

Bruk tid på å oversette disse dokumentene til det riktige språket, eller få en profesjonell oversetter til å gjøre jobben.

Trygd og denslags

Du omfattes av trygdeordningen i det landet du arbeider og du har rett til de samme trygdeytelsene som landets egne borgere. Ytelsene omfatter i visse tilfeller også familien din. Mer informasjon får du hos Trygdeetaten. Glem ikke å få med deg blankett 111 i tilfelle sykdom. Du trenger imidlertid ikke denne blanketten i Storbritannia eller Norden.

Sjekk skattereglene i landet du skal til, husk å ordne med forsikring for oppholdet og glem heller ikke at det kan drøye før du får den første lønnslippen.