Folketrygdkalkulator

Folketrygdkalkulator
  Fødselsår       
  Din typiske årslønn kr  
  Antall år hjemme med barn år  
  Førstegangstjeneste og siviltjeneste       
  Antall lønnsår før fylte 75 år       
  Ved hvilken alder skal du ta ut pensjon?       
  Jeg oppyller kravene til AFP