Følg opp

Det er greit å være litt nysgjerrig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Er du nysgjerrig på hvordan det går med rekrutteringsprosessen, er det ikke noe problem å ringe og høre hvordan det går.

- Det vil bare vise at du er interessert, og det er positivt. Inntill en viss grense. Går det over denne grensen, kan det virke negativt og påtrengende, sier Trond Rønningen.

En telefon eller to dersom prosessen trekker litt ut, vil sannsynligvis bare gi deg et pluss i boken.

- Alle har krav på å få tilbakemelding, sier Rønningen.