Flytt til Finnmark, slett gjelda

Det spares ikke på effektene når Finnmark og Nord-Troms minner folk om at fradraget i studielånet nå har økt til 25.000 kroner årlig.

Flytt til Finnmark, slett gjelda

  1. Se de økonomiske gevinstene i Troms og Finnmark


I en kaskade av fargerike brosjyrer, både på papir og på nettstedet Tiltakssonen lanserer Finnmark og Nord-Troms fylker sine egne fortreffeligheter. Denne gangen for å minne publikum om at folk som velger å bo i landets to nordligste fylker kan få redusert studielånet med inntil 25.000 kroner for hvert år de bor og jobber der.

Si din mening:

Lar du deg friste nordover? (Avsluttet)
Ja, og pengene har mye å si(47%) 317
Nei - pengesummen er ikke stor nok til å friste meg(34%) 226
Ja - og pengene har lite å si(19%) 127
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I ordningen får du ettergitt 10 prosent av ditt opprinnelige studielån hvert år. Maksimumsbeløpet er fra i år økt til 25.000 kroner per år. Terminbeløpene blir beregnet av den raskt synkende saldoen på lånet.

I følge prosjektleder for markedsføringstiltakene i tiltakssonen Stine Larsen, merkes det tydelig på lommeboken når terminbeløpene reduseres så raskt som ordningen medfører. Dette vet hun av egen erfaring.

- Det er klart at det stimulerer, men det er ikke på grunn av pengene jeg bor her. Det blir mer en slags ekstrabonus. Pengene kommer altså på toppen av at jeg synes det er herlig å bo her. Ut av vinduet mitt her i Vadsø ser jeg på blå himmel i dag. Vi har fem minusgrader og nydelig skiføre, sier hun til DinSide.

Tjen 100.000 i året

 Foto: Frode Halsøy
Foto: Frode Halsøy Vis mer


Flytter du til Finnmark eller Nord-Troms, kan du spare eller tjene penger på flere områder enn studielånet. Du får også lavere sats på toppskatten, lavere skatt på alminnelig inntekt, fribeløp, særskilt inntektsfradrag og høyere barnetrygd.

DinSide har tidligere beregnet gevinsten for en familie på fire medlemmer til omtrent 100.000 kroner per år.

Bestemt av Stortinget

Ordningen med en egen tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms ble innført i 1990 som et svar på den negative befolknings- og næringsutviklingen i regionen på slutten av 1980-tallet. Geografisk omfatter ordningen alle kommunene i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms.

Gjennom Stortingsproposisjon nr. 64 (1990) ble det besluttet å opprette en egen sone, med bakgrunn i at området hadde betydelige næringsmessige problemer, med stor arbeidsledighet, usikre framtidsutsikter for fiskerinæringen og fare for stor utflytting fra regionen.

Målsettingen var å bidra til ny vekst i næringslivet, gjennom gradvis vridning av virkemidler fra selektive til generelle ordninger. Virkemidlene ble derfor valgt ut fra at bedriftene og alle innbyggerne i regionen skulle ha nytte av dem uten å måtte søke.

Flytt til Finnmark, slett gjelda

  1. Se de økonomiske gevinstene i Troms og Finnmark


Det eneste unntaket var ordningen med nedskriving av studielån, der lånetakeren selv må søke Statens lånekasse om nedskriving. Det ble også lagt vekt på at virkemidlene skulle være av langsiktig karakter, slik at en hadde forutsigbarhet og ga stabile rammevilkår for næringsutvikling og bosetting.