Flytt pensjonssparingen nå

Med de nye overgangsreglene vil de aller fleste tjene på å flytte pengene de har satt inn i individuell pensjonssparing. Her er ekspertens lure råd.

D-dag

Tolvte mai i fjor gikk det et søkk i ryggmargen til de mange hundre tusener som fram til da hadde basert seg på individuell sparing til pensjon. Brått denne dagen annonserte regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett at det var siste mulighet den samme dagen for å spare til individuell pensjon med skattefradrag (IPA). Samtidig ble det varslet at fradragene i formuesskatten ved livrenter også ville falle bort.

Nå, nærmere ett år etter, har omsider Finansdepartementet fastsatt forskriften som regulerer overgangsreglene for avviklingen av de tidligere formene for individuell pensjonssparing.

Etter vår gjennomgang av de nye reglene, er konklusjonen at de aller fleste vil ha glede av å bruke mulighetene de nå har til å ta ut pengene de har spart, og flytte dem til andre spareformer - og det haster.

Lærde strides om hvormange IPA-spareavtaler som finnes i landet, og det kan faktisk være så mange som én million. Det springende punkt for alle disse, er hvordan man får de allerede sparte pengene til å yngle mest mulig.

Frislipp under 94.000

Med den nye forskriften har alle med IPA-konto med 94.338 kroner (1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G)) eller mindre innestående fått muligheten til å ta ut sparepengene umiddelbart, uten at det vil svi nevneverdig økonomisk.


Bittelitt vil det imidlertid kunne svi:

  • Tar du ut pengene nå, vil de bli beskattet som pensjonsinntekt, det vil si at trygdeavgiften settes til 3,0 prosent, i stedet for 7,8 prosent som for lønnsinntekt. Dette vinner du i grunnen ingen ting på - tvert i mot. Gitt at reglene for pensjonsbeskatning er de samme når du pensjonerer deg som de er nå, vil effekten av utsatt skatt være større hvis du venter med å ta ut pengene til du er pensjonist, enn hvis du avvikler IPAen i dag.
  • Så lenge du beholder din IPA, betaler du heller ikke formuesskatt av midlene. Skatteeffekten av dette vil variere med hvor stor netto formue du har. Med dagens regler vil formuesskatten maksimalt kunne være 1,1 prosent av det innestående beløpet.
For alle som nå kan velge å ta ut pengene og plassere dem et annet sted, vil det springende punkt være om gevinsten vil være større enn skattefordelene de taper av en omplassering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange vil tjene på å avvikle IPAen, mener Agnes Bergo i Pengedoktoren.Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland
Mange vil tjene på å avvikle IPAen, mener Agnes Bergo i Pengedoktoren.Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Gebyrsluk

- IPA-konti kan bli så hardt belastet med gebyrer fra forvalterne, at det ofte vil være gunstig å avvikle IPAer, og heller plassere midlene som ordinær sparing, mener daglig leder i Pengedoktoren Agnes Bergo.

- Gebyrstrukturen endres hyppig, og av konkurransehensyn holder selskapene kortene tett til brystet. Det vi imidlertid vet, er at alle selskapene trekker en prosentandel av IPAens flytteverdi i årlig administrasjonsgebyr. I tillegg må man ofte betale noen hundrelapper per polise, sier Bergo.

For IPA-kunder med mulighet til å flytte sparepengene er det tre spørsmål som er viktige, ifølge Bergo.

  • Hvor lenge det er igjen til du fyller 64 år? Er det under syv år igjen, kan du la pengene stå på IPA-kontoen. Med en så kort tidshorisont er det vanskelig å oppnå en høyere avkastning enn forsikringsselskapet gir deg.
  • Betaler du formuesskatt? De nye reglene fastslår at du beholder fritaket for formuesskatt dersom du lar IPA-sparingen stå urørt. Maksimal formuesskatt utgjør 1,1 prosent. Skal du flytte IPA-sparingen til en annen spareform, må du regne med formuesskatt. I så fall må den nye sparingen gi inntil 1,1 prosent høyere avkastning enn dagens IPA.
  • Har du forsikringsdekninger i din IPA? Det kan være uføre-, ektefelle- og/eller barnepensjon. Flytter du IPA-pengene, bortfaller også forsikringsdekningen. Du må spørre deg selv i hvilken grad du tror du trenger disse dekningene.

Agnes Bergo mener at jo lengre tid det er frem til pensjonsalder, jo mer aktuelt er det å flytte IPA-sparingen til alternative spareprodukter.

De aller fleste bør avslutte sine eksisterende ensjonsspareavtaler, og flytte pengene. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
De aller fleste bør avslutte sine eksisterende ensjonsspareavtaler, og flytte pengene. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


- Med en lang sparehorisont, kan du velge andre og enklere spareformer med en høyere forventet avkastning. Dessuten er annen sparing mer likvid, sier hun.

Stemoderlig

Et annet argument for å flytte IPA-en, er de kompliserte rapportene som sendes ut en gang i året, mener Bergo.

- IPA-utskriftene fra forsikringsselskapene er unødvendig kompliserte. Mange forsikringsselskaper unnskylder seg med at de følger et ferdig rapporteringsoppsett som Kredittilsynet har laget. Det er imidlertid ingenting i regelverket som hindrer selskapene i å lage en mer folkelig tilleggsveiledning.

- Det faktum at forsikringsselskapene ikke har brydd seg med å lage et kontoutskrift som folk forstår, er vel i seg selv en indikasjon på hvor lavt de verdsetter kunder med små IPA-kontrakter, sier Bergo, og legger til:

- Disse kundene ble først satt pris på da de fikk anledning til å ta pengene sine og gå.

De som vil benytte seg av adgangen til å få utbetalt innestående midler på IPA-kontrakter eller inngå ny avtale på tilsvarende vilkår, må sende skriftlig melding om dette til selskapet innen 31. desember 2010.


Ta ut livrenten!!

Den nye forskriften gjør det også gunstig å ta ut det man har spart i individuelle livrenter, så lenge uttaket skjer før 2011. Her er det imidlertid ikke snakk om noen beløpsgrense. Ifølge Bergo omfatter sparingen i livrenter alene rundt 40 milliarder kroner.

- Når det gjelder livrenter bør kundene flytte pengene først som sist. Her er det verken snakk om tilknyttede forsikringsordninger eller fritak for formuesskatt, påpeker Bergo.

- Noen forsikringsselskaper er blitt livredde, og har satt begrensninger på uttakket. Både Vital og Nordea sier at kun innskutt beløp - ikke avkastningen - kan tas ut før bindingstiden er omme. Storebrand og Sparebank 1 sier imidlertid at de aller fleste kundene vil få ut både innskutt beløp og påløpt avkastning.

- Dette viser nok en gang livselskapenes arroganse i møtet med små personkunder. Dette behøver du ikke finne deg i. Det er bare å flytte livrentekontrakten til Storebrand, Sparebank 1 eller et annet livselskap som utbetaler alt. Det koster deg 200 kroner i gebyr, og i verste fall to måneders ventetid. Dermed har du skaffet deg tilgang til pengene, sier Agnes Bergo.

Kontrakten må sies opp skriftlig før 2011. Etter 2011 får du igjen straffeskatt på uttak.

Trykk her, og les regelendringene