Flytt fripolisen til Silver

Det er ikke det vanlige maset om å bytte leverandør du får fra oss i dag. I dag har vi en prisvinner for fremragende forskning som råder oss til å flytte fripolisene til det nystartede livselskapet Silver.

Prisvinner og forsker Helge A. Nordahl. Foto: Per Ervland Foto: Foto: Per Ervland
Prisvinner og forsker Helge A. Nordahl. Foto: Per Ervland Foto: Foto: Per Ervland Vis mer

Årets vinner av Cappelens fagpris for fremragende forskningsartikkel, Helge A. Nordahl, er
ansatt ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). I sin prisvinnende artikkel beskriver og begrunner han en vinnerstrategi for publikum i kampen om best mulig avkastning på oppsparte pensjonsrettigheter.

Å følge Nordahls strategi kan bety en bedre pensjonisttilværelse for alle som besitter én eller flere av de 750.000 fripolisene i landets skuffer og arkivskap.
Hva er fripolise? Les her

Overskudd til kundene

- Verdien av en fripolise i dag avgjør hvor mye du vil motta i pensjon når den tid kommer. Fripolisens verdi øker hvert år med en avkastning som består av to elementer:

  • Den garanterte avkastningen, og
  • Et bonuselement
innleder Nordahl.

Når forsikringsselskapet går med overskudd, er det bestemt i lovverket at minst 80 prosent av overskuddet skal deles ut til kundene, som bonus. I praksis har denne andelen de senere år ligget noe høyere. I år hvor selskapene ikke har overskudd, som for eksempel 2002, skjer det ingen bonustildelinger, forteller Nordahl.

Bonus med renter

Verdiøkningen på fripolisen i år med overskudd går inn i beregningsgrunnlaget for verdiøkningen i alle årene etter, slik at bonus det ene året også vil få en virkning på den garanterte avkastningen i alle senere år.

- Gevinsten vil bli stor av å flytte fripolisen til et selskap som vil gi deg en høy bonus, sier Nordahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hvor stor bonusen blir, vil være avhengig av hvordan selskapene har investert. I tillegg vil oppsparte buffere kunne påvirke hvor mye bonus selskapene deler ut. Høye buffere indikerer mye bonusmidler til utdeling, mens lave buffere gjør at selskapene har behov for å spare. Normalt vil selskaper som har hatt høy avkastning det siste året også ha høye buffere.

Ifølge Forsikringslovens § 9-12, skal altså bufferne bli til bonus for kundene forholdsvis snarlig etter at de er blitt opptjent.

Finn bonusen

Følgende tre steder i balansen vil du kunne se hvor store buffere et forsikringsselskap har:

  • Kursreguleringsfondet viser hvor mye selskapet har tjent på sine aksjeinvesteringer. I år med høye posteringer her vil selskapet dele ut høye bonuser
  • Gevinster på obligasjoner (skjulte reserver) Føres ikke i balansen, men i notene til regnskapet. Ved gode gevinster i obligasjonsmarkedet vil det bli delt ut høye bonuser i påfølgende år.
  • Tilleggsavsetninger På denne posten setter selskapene av buffere for dårligere tider, som regel 10 - 20 prosent av det årlige overskuddet.
Summen av disse oppsamlede gevinstene utgjør selskapets buffer. Utgjør bufferen mer enn 10 prosent av selskapets balanse, er det et godt tegn for kunden, fordi hun eller han da vil kunne forvente en god bonus på fripolisen i de påfølgende år.

- Verdien for en kunde av å flytte fripolisen til et annet selskap avhenger av om det er forskjeller mellom selskapenes investeringsprofil, påpeker Nordahl.

Nye forskjeller

Kundene kan tjene på flytteretten, men bruker den for lite, sier Nordahl.Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland
Kundene kan tjene på flytteretten, men bruker den for lite, sier Nordahl.Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


- De siste årene har vi gått fra å kunne velge mellom tre svært like selskaper - Storebrand, Gjensidige og Vital, som alle har hatt konservative investeringsprofiler - til også å kunne velge livselskapet Silver, som investerer genuint annerledes enn de andre, og mer aggressivt. Silver har som policy å investere tett opp mot maksimalgrensen på 35 prosent i aksjemarkedet. I lys av utviklingen i aksjemarkedet den siste tiden, vil det antakelig være lurt å flytte fripolisen til Silver nå, selv om jeg tar forbehold om at 2006-tallene ennå ikke foreligger, sier Nordahl.

- Skulle aksjemarkedet gå dårligere, kan det være lurt å flytte til ett av de andre selskapene, som ikke vil ha hatt så store tap, fortsetter han.

Bruk flytteretten

Ifølge Nordahl er Norge det eneste landet i verden hvor forsikringskunder har retten til å flytte sin fripolise fra ett selskap til et annet, men få bruker denne retten.

- Slik flytteretten er innrettet nå, har den en verdi for kunden dersom forsikringsselskapene er ulike. Dette er tilfellet i Norge i dag, men få flytter og realiserer denne verdien. Selskapene tar seg imidlertid betalt av kundene for risikoen som flytteretten representerer. Dette er uheldig, sier Nordahl.

- I dag er det stort sett større selskaper som benytter seg av flytterettighetene ved å flytte hele pensjonskontrakter, og dermed innkasserer verdien av å flytte. Dette innebærer at det skjer en overføring av verdier fra de små kundene, som ikke flytter, til storkundene i pensjonsmarkedet, sier han.