Flest ledige jobber nå

Mars, april, mai og juni er de mest gunstige månedene for jobbsøking. Nå om våren er nemlig flest ledige stillinger tilgjengelig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ferske tall fra aetat viser at 61.800 personer er registrerte arbeidsledige nå, noe som utgjør en ledighet på kun 2,6 prosent.

Dette er nær den naturlige arbeidsledigheten på rundt to prosent, som bør være der for at arbeidsmarkedet skal takle at folk bytter jobb.

Våryrhet

De gode tidene gjør "sesongvariasjonene" på arbeidsmarkedet mindre viktige. Likevel er våren en god tid. Men: Er du ikke avgangsstudent, bør du muligens unngå juni. Da må du nemlig konkurrere med alle som leverer sine siste eksamensbesvarelser.

- Våren er en god tid av flere grunner. For det første skal arbeidsgiverne ansette sommervikarer. For det andre lyses alle lærerstillinger ut om våren. For det tredje går arbeidsgiverne aktivt ut mot sisteårsstudenter i denne tida. Og sist, men ikke minst: En våryrhet i økonomien. Det er ikke bare hestehovene som blomstrer. Bedriftene bruker mer penger, forteller Odd-Erik Marthinsen, markedsdirektør i aetat Arbeidsdirekoratet.

Hva skjer framover?

Det underlige nå er at også antall registrerte ledige stillinger har gått noe ned i forhold til samme tid i fjor. Det burde vært omvendt i dagens typiske "arbeidssøkers marked".


- Dette stemmer ikke helt med teoriene, men kan skyldes tilfeldige svingninger, sier Marthinsen.

Vikarselskapet Olstens ferske sysselssettingsbarometer viser at norske næringslivsledere ikke ser mørkt på situasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

30 prosent av norske ledere tror de vil ansette flere personer i løpet av det kommende året. Det er hele 25 prosent mer enn i forrige kvartal.

Ifølge aetat er ståa vanligvis slik i sesongene på arbeidsmarkedet:

Sesongene

Sommeren: Ikke prøv deg: Tallene fra aetat viser at du har nesten ingen jobber å søke på. Personalavdelingene har ferie.

Høsten: Brukbare sjanser:
Statistikken fra aetat viser at høsten er en middels god periode for deg som søker jobber. Antall stillinger lavere enn om våren, men høyere enn om sommeren.

- Tallet på ledige jobber stiger gradvis fra september til og med november. I desember flater det ut, og tar seg ikke opp igjen før i januar, forteller Odd-Erik Marthinsen.

Vinteren: Da har de råd? I første kvartal er bedriftenes budsjetter fortsatt bugnende av kroner. Få har opparbeidet seg underskudd så tidlig i året. Aetats oversikt over antall stillinger viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Vi ser at tallet på ledige stillinger er lavt i vintermånedene, men øker fram mot våren.