Flere problemområder

Det er ikke bare spørsmål om svake eller negative sider som fremkaller kaldsvette i en intervjusituasjon. Her er noen spørsmål som kan oppfattes som vanskelige. Gå igjennom dem - og er det noe her du kjenner deg igjen i, eller treffer deg - forbered deg på hva du skal svare.


Ingen ende

Du er ferdig med dine sterke og svake sider. Det er dessverre ikke de eneste problemområdene som kan bli gjenstand for inngående utspørring på et jobbintervju.

Under følger noen andre spørsmål som kan oppfattes som ubehagelige, men som du kan risikere å bli stilt på et jobbintervju. Berettiget eller uberettiget.

Vi gir ingen "fasitsvar" på disse spørsmålene, hvilke svar som er riktig kommer helt an på deg. Bruk gjerne eufemismer og silkehansker, og pakk det hele inn i bomull.

Trikset er egentlig enkelt: Du bør stille så forberedt på jobbintervjuet at du unngår å bli negativt overrasket over spørsmålene som kommer. Tenk derfor igjennom disse spørsmålene, eventuelt andre spørsmål du ønsker å slippe å bli stilt:

 • Under hvilke omstendigheter sluttet du i din forrige jobb?
 • Ble du oppsagt: Hvorfor?

 • Hvis bedriften måtte kutte: Hvorfor måtte akkurat du gå?
 • Har du vært arbeidsledig? Hva gjorde du da? Hvordan gikk du frem for å få nye jobber? Hva fylte du dagene med mens du ventet? Hvorfor har du ikke tatt deg en annen jobb i mellomtiden?
 • Hull i CVen: Hva gjorde du i denne perioden?
 • Er du allerede i jobb: Hvorfor ønsker du å slutte?
 • Søker du på andre stillinger enn denne? Eventuelt - hvilke andre? Hvorfor? Og hvilken har du mest lyst på?
 • Hvilke krav har du til lønn? Og eventuelt: Hvor mye er du villig til å fire på disse kravene?
 • Hvorfor brukte du lenger tid enn normert på utdannelsen din?
 • Har du hatt mange kortere jobber: Hvorfor har du ikke slått deg til ro? Ønsker du å arbeide et sted over lenger tid?

 • Du har brukt utover normert tid på utdanningen din: Hva er grunnen til dette?
 • Har du vært ute for konflikter i en arbeidssituasjon? Hvis ja - hvordan gikk du frem for å løse denne? Hvis nei - hvordan ville du gått frem?
 • Få også gjerne noen til å se på CVen din med kritiske øyne. Har du noen hull? Er det noe som kan stilles spørsmål ved?