Flere melder seg på jobb

ALLE MANN TIL PUMPENE: Selv om stadig flere meldte seg inn i arbeidsstyrken i fjor, var arbeidsledigheten rekordlave 2,5 prosent ved utgangen av året.

Tallet på sysselsatte steg med 81.000 fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I samme periode gikk tallet på arbeidsledige ned med 37.000. Ved utgangen av 2006 var arbeidsledighetsraten så lav som 2,5 prosent, i følge SSB.

En stor del av den totale økningen på 81.000 sysselsatte fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, var blant personer som arbeidet deltid eller kort heltid.

Arbeidsstyrken vokser

- At antall sysselsatte har økt mer enn antall arbeidsledige har sunket, betyr at flere mennesker enn før har meldt seg inn i arbeidsstyrken, forklarer fagansvarlige i Statistisk sentralbyrå (SSB) Pål Sletten, og tilføyer:

Arbeidsledige 4. kvartal 2006 etter alder
AlderAntall arbeids-
ledige (i 1000)
Arbeids-
ledighet (prosent)
    
15-24195,7    
25-54372,2    
55-7451,1    
I alt602,5    
Kilde: SSB


- Når det er sagt, er det viktig å ha klart for seg at statistikken bare viser nettotall. Antakelig er det mange flere enn 81.000 personer som har oppgitt at de er en del av arbeidsstyrken (dvs. at de er i jobb eller ønsker å være det. red. anm.) enn for ett år siden, sier Sletten.

At arbeidsledighetsraten er så høy som 5,7 prosent blant folk i alderen 15 til 24 år, forklarer Sletten med at arbeidsstyrken i denne aldersgruppen er relativt liten.

- En skal ikke ha så mange ledige i denne gruppen før prosenten blir høy, sier Sletten.