Finnes det i Norge?

Ved Universitetet i Oslo er det en prøveordning der man skiller studentene på masternivå.

Prøveordning

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Jeg har ikke hørt om liknende elitestudier i Norge, men ved Universitetet i Oslo er vi igang med en prøveordning, der vi skiller studentene på masternivå i to spor, forklarer studiedirektør på UiO, Monica Bakken.

Hvordan foretas denne oppdelingen?

- Vi har valgt en ordning der vi deler masterutdanningen i en arbeidslivsretning, og en forskerretning. Arbeidslivsretningen er rettet mot studenter som ønsker seg en "vanlig" jobb, og den andre retningen mot de som ønsker å gå forskningsveien. Forskerretningen er den mest teoretiske, og for mange dermed nok også den vanskeligste, sier Bakken.

Bedre rustet

Foreløpig er det bare på medisinstudiet at ordningen er blitt prøvd ut. Men ifølge studiedirektøren vurderes liknende ordninger på den samfunnsfaglige og humanistiske linjen.

- Ved å dele studentene tror vi at vi får folk som er bedre rustet for det de skal drive med senere. De som går arbeidslivsretningen, vil være bedre forberedt på arbeidslivet, og de som går forskerveien, vil være bedre rustet til å ta en eventuell doktorgrad senere, sier hun, og legger til:

- Så dette er jo en form for oppdeling, selv om det er på en noe annen måte enn på elitestudiet.