Finnes det en løsning?

Kjøreregler for hvordan man skal oppføre seg kan gi et bedre arbeidsklima.

Kjøreregler

KJØREREGLER

Strikse kjøreregler for kontorlandskaper er... (Avsluttet)
...smart(83%) 127
...teit(17%) 26
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Skal åpne kontorlandskaper fungere tilfredsstillende, blir man nødt til å sette opp en rekke regler for å få kontroll på tingene, sier Fostervold, og fremhever følgende forhold:

  • Renslighet: Inneklima blir ofte et problem, fordi det er vanskelig å holde et stort lokale rent.
  • Ryddighet: Krav om ryddighet kan forebygge inneklimaproblemer, da det er en kjent sak at papir og annet rot samler støv.
  • Belysning: Lys er viktig for et bra arbeidsklima, men er vanskeligere å få til enn i et mindre lokale.
  • Varme/kulde: Også en problematikk man må ta stilling til om man lager åpne kontorlandskaper. Det er vanskelig å få spredt varmen (kulden) i et stort lokale, og i tillegg har folk veldig forskjellig oppfattelse av hva som er behagelig. (Mindre, personlige varmeovner kan være en løsning).
  • Tekniske forhold: Tekniske forhold må legges tilrette, blant annet er det viktig å ha telefonsystemer (mobiltelefoner, også), som ikke bare ringer og ringer dersom personen ikke er tilstede.
  • Kursing: Interne kurs er smarte, og kan gi de ansatte en felles holdning til hvordan man sammen takler det å sitte nær hverandre - og få en felles forståelse for hvilke kjøreregler knyttet til renslighet, ryddighet, støy etc. som er nødvendige.
  • Private rom: Det bør være steder man kan gå for seg selv om det skulle være nødvendig. Blant er det viktig å avdekke hvor det er stillesoner, og hvor det er støysoner. I tillegg er det viktig at folk - til tross for at de sitter nær hverandre - føler at kontorpulten deres er et privat rom. Undersøkelser viser blant annet at det å sitte i stjerneform ikke er ideelt, da det gir for lite privat rom.
  • Arkitekthjelp: Smarte arkitektløsninger kan bidra til at rommene etableres slik at man har støy- og stillesoner - og at det eksempelvis ikke er for mye unødvendig trafikk nær der folk sitter og jobber.
- I forhold til clean desk problematikken (ren, ryddig pult, red.anm.), er det imidlertidig viktig å være oppmerksom på at dersom man ikke tillater at folk omgir seg med noen personlige ting, kan man risikere at man også bygger ned tilhørsforholdet - noe som også kan føre til mindre jobbtrivsel, sier Knut Inge Fostervold.

Alder spiller inn

Avslutningsvis fremhever Fostervold at det er viktig at man tar hensyn til alderen.

Kaos i kontorlandskapet?

  1. Finnes det en løsning?


- Eldre arbeidstakere vil vanligvis ikke trives like godt i åpne kontorlandskap som yngre. Det er viktig å huske på at dette ikke har noe å gjøre med å være gammeldags, men at eldre personer ofte har mindre toleranse overfor støy, og også ser dårligere, avslutter han.