Finnes det en løsning?

Kjøreregler for hvordan man skal oppføre seg kan gi et bedre arbeidsklima.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjøreregler

KJØREREGLER

Strikse kjøreregler for kontorlandskaper er... (Avsluttet)
...smart(83%) 127
...teit(17%) 26
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Skal åpne kontorlandskaper fungere tilfredsstillende, blir man nødt til å sette opp en rekke regler for å få kontroll på tingene, sier Fostervold, og fremhever følgende forhold:

  • Renslighet: Inneklima blir ofte et problem, fordi det er vanskelig å holde et stort lokale rent.
  • Ryddighet: Krav om ryddighet kan forebygge inneklimaproblemer, da det er en kjent sak at papir og annet rot samler støv.
  • Belysning: Lys er viktig for et bra arbeidsklima, men er vanskeligere å få til enn i et mindre lokale.
  • Varme/kulde: Også en problematikk man må ta stilling til om man lager åpne kontorlandskaper. Det er vanskelig å få spredt varmen (kulden) i et stort lokale, og i tillegg har folk veldig forskjellig oppfattelse av hva som er behagelig. (Mindre, personlige varmeovner kan være en løsning).
  • Tekniske forhold: Tekniske forhold må legges tilrette, blant annet er det viktig å ha telefonsystemer (mobiltelefoner, også), som ikke bare ringer og ringer dersom personen ikke er tilstede.
  • Kursing: Interne kurs er smarte, og kan gi de ansatte en felles holdning til hvordan man sammen takler det å sitte nær hverandre - og få en felles forståelse for hvilke kjøreregler knyttet til renslighet, ryddighet, støy etc. som er nødvendige.
  • Private rom: Det bør være steder man kan gå for seg selv om det skulle være nødvendig. Blant er det viktig å avdekke hvor det er stillesoner, og hvor det er støysoner. I tillegg er det viktig at folk - til tross for at de sitter nær hverandre - føler at kontorpulten deres er et privat rom. Undersøkelser viser blant annet at det å sitte i stjerneform ikke er ideelt, da det gir for lite privat rom.
  • Arkitekthjelp: Smarte arkitektløsninger kan bidra til at rommene etableres slik at man har støy- og stillesoner - og at det eksempelvis ikke er for mye unødvendig trafikk nær der folk sitter og jobber.
- I forhold til clean desk problematikken (ren, ryddig pult, red.anm.), er det imidlertidig viktig å være oppmerksom på at dersom man ikke tillater at folk omgir seg med noen personlige ting, kan man risikere at man også bygger ned tilhørsforholdet - noe som også kan føre til mindre jobbtrivsel, sier Knut Inge Fostervold.

Alder spiller inn

Avslutningsvis fremhever Fostervold at det er viktig at man tar hensyn til alderen.

Kaos i kontorlandskapet?

  1. Finnes det en løsning?


- Eldre arbeidstakere vil vanligvis ikke trives like godt i åpne kontorlandskap som yngre. Det er viktig å huske på at dette ikke har noe å gjøre med å være gammeldags, men at eldre personer ofte har mindre toleranse overfor støy, og også ser dårligere, avslutter han.