Finn lykken på jobben

Mestringsopplevelser gjør deg både sunn og motstandsdyktig. Her er alt som må til for å få flest mulig av dem.


Alle snakker om at mestring i arbeidslivet er så viktig, men hva er det for noe? Og hvordan går vi frem for å mestre, slik at livet kan bli lykkeligere og lommeboken fetere?

Gledeskick

- En mestringsopplevelse er kort og godt opplevelsen av at "dette fikk jeg til". Folk forteller ofte at de får et kick av glede når de har fått til noe de ikke har klart før. Disse opplevelsene gir "fett på nervan'", slik at man bygger en buffer og tåler motgang bedre, forklarer forsker Nina Amble ved Arbeidsforsknings-instituttet (AFI).

- Når en person har en mestringsopplevelse, kan adferd bli varig endret. Vi snakker ofte om at mentale handlingsguider øker sannsynligheten for mestringsopplevelser. At en mentalt kan forbered seg å mestre. Dette er blant annet velkjent blant idrettspsykologer, sier hun sier hun i et intervju med DinSide.

Nina Amble har forsket på mestring i arbeidslivet siden 1998, og anses som den med landets fremste kompetanse på feltet. For tiden arbeider hun sammen med forsker Elisabeth Gjerberg ved Nasjonalt kunnskapssenter i helsetjenesten, stadig med temaet mestring.

- Vi har dokumentert at det finnes en klar sammenheng mellom graden av mestringsopplevelse i jobben og trivsel, arbeidsglede og nærvær, det vil si ikke sykefravær, på jobben, forteller hun.

Foto: Per Ervland/ Javiera de Aguirre/ Ivan V. Montasje: Camilla Ursin Foto: Per Ervland/Javiera de Aguirre/Ivan V.</
Foto: Per Ervland/ Javiera de Aguirre/ Ivan V. Montasje: Camilla Ursin Foto: Per Ervland/Javiera de Aguirre/Ivan V.Vis mer


Må kreve det lille ekstra

- Men slett ikke alle arbeidsoppgaver er egnet til å gi mestringsopplevelser. Våre erfaringer viser at 75-90 prosent av arbeidsoppgavene oppleves som rutineoppgaver, som riktignok må løses, men er helt nøytrale i den forstand at de ikke er krevende nok til å gi noen mestringsopplevelse. Disse oppgavene bør innehold minst mulig plunder og heft, slik at en arbeidstaker kan frigjøre tid og krefter til den siste tiendedelen.

- Bare 10 prosent av folk flests arbeidsoppgaver er krevende nok til å kunne gi mestringsopplevelser. Her må arbeidstakeren legge inn noe ekstra for å få løst dem, og får "kicket" som belønning.

Amble viser til sin forskning innen pleie- og omsorgstjenesten. Her er det fire grupper oppgaver som er krevende nok til å gi mestringsopplevelser når de blir løst:

  • Spesielt krevende pasienter
  • Spesielt krevende pårørende
  • Å lede skift med lav bemanning
  • Faglige oppgaver knyttet til eksempelvis sårbehandling og død
- Mestringopplevelser er verdifulle, fordi de gir energi. Det er mye snakk om at ros og tilbakemelding fra ledere er viktige for folks motivasjon. Vi glemmer lett at arbeidet i seg selv gir store muligheter for å oppleve glede, og dermed tilføre folk energi. Mestringsopplevelser kan godt gi ledelsen avlastning i arbeidet med å motivere og stimulere, sier Amble, som mener at en god ledelse vil komme langt med å strømlinjeforme rutinearbeidet, og sørge for å la folk få å gi folk utfordringer og mulighet for mestringsopplevelser.


Mangelsykdommene

I følge Amble, er det to strategier folk gjerne bruker når folk har for lav grad av mestringsopplevelser, og ikke klarer arbeidet over lengre tid: Sender oppgaven videre til andre, eller slurer, prøver å løse oppgaven, blir sliten og energiløs, med fare for å "brenne ut".

- Dersom du ikke i løpet av to dager er ferdig med å tenke på og bearbeide vanskelige episoder, er det et tegn på at du har for lite fett på nervan', og opplever mestring i alt for liten grad, sier Amble.

Medisinen

- Vi tror at fremtiden for norsk arbeidsliv ligger i å sette av tid til at de ansatte reflekterer over arbeidet, sier Amble. Hun innfører begrepet "robust refleksjon", som betyr å tenke systematisk over oppgaver som gikk galt, med en analytisk nysgjerrighet.

Folk bør først tenke selv alene, og deretter sammen med andre. Et par godt organiserte timer hver fjortende dag er nok, sier Amble, og mener refleksjonen bør kretse rundt spørsmålene:

  • Hva var det jeg gjorde som gikk galt?
  • Når begynte det å skjære seg?
  • Hvorfor skar det seg?
  • Hvordan kan jeg løse oppgaven på en annen måte neste gang
- Vi ser at når folk begynner å reflektere, først alene, deretter sammen med andre, ser de ofte nye måter å løse vanskelige oppgaver på, som kan bidra til å øke graden av mestringsopplevelser på jobben, sier Amble.
Vår søsterredaksjon Mozon har tidligere skrevet om helse og mestring.
Her kan du lese at:
Lav lønn gir dårlig helse
Jobbstress gjør deg syk
Selvtillit gir bedre helse