Finansiering

Har du kommet så langt i drømmen om eget firma at ideen er ferdig utviklet og forretningsplanen er klar, da er det på tide å gå ut og skaffe penger.

En nøye gjennomtenkt forretningsplan og gjennomarbeidede budsjetter gir deg et bilde av hvor mye kapital du trenger for å starte og driver foretaket.

Ofte kostbart

Det er svært vanskelig å budsjettere kapitalbehovet i en nystartet virksomhet.

- Ofte har det vist seg at du kan halvere inntektene og multiplisere kostnadene med tre, sier Elbjørg Gui Standal, studierektor ved Handelshøyskolen BI.

Første runde

Hvor mye penger trenger du?
Hvor mye penger trenger du? Vis mer


Såkorn - Den første finansieringsfasen i en virksomhet. Her skal finansieringen dekke utvikling av forretningskonseptet, videreutvikling av forretningsplanen, produksjon av en prototyp osv.

Altså de kostnadene som bedriften møter i sine første måneder, gjerne i en planleggingsfase. Typiske finansieringskilder er egne oppsparte midler, tilskudd fra familie og venner, såkornsfond og ulike etablerertilskudd fra det offentlige.

- Såkornfinansiering er dominert av personlige nettverk, og du er ofte avhengig av å kjenne de rette personene sier Vidar Mortensen fra StartandRun.

Forretningsengler

Oppstart - Her har virksomheten kommet over den første fasen, og kommersialiseringen av konseptet er i fokus. Her er det videreutvikling av prototyper, ulike markedsundersøkelser og videre utvikling av virksomheten som driver kostnadene.

Typiske kilder til finansiering er lokale investorer, forskningsparker og offentlige tilskuddsfond. Forretningsengler, altså velstående privatpersoner som leter etter investeringsmuligheter, er også vanlige å trekke inn i denne fasen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- VentureLab er en internettjeneste hvor entreprenører og investorer koples sammen, slik at gode prosjekter når ut til de riktige investorene.

Ventureselskapene

Første investor-runde - Nå har selskapet kommet så langt i utviklingen at driften på lenger sikt skal finansieres. Selskapet begynner å ta form med ansatte, utvikling av prøveserier, markedsføring og produksjon. Dette er ofte en fase der ventureselskapene investerer. Bedrifter tar også gjerne opp risikolån i denne fasen.

- Det er viktig å ha is i magen, og ikke hodeløs stupe inn i den første muligheten som dukker opp, sier Mortensen. Han oppfordrer videre gründeren til å tenke gjennom og forstå rekkevidden avtalene før de undertegnes.

Påfølgende investor-runder - Siden driften av et selskap ofte er mer kostbart enn først anntatt er det ofte behov for å gå flere runder der eksterne investorer trekkes inn i virksomheten. Dette kan ha ofte ha sammenheng med økt produksjonskapasitet, internasjonalisering og markedsføring.

Tidligere artikler i Gründerskolen:
-Har du en gründer i magen?
-Plikter og offentlige krav
-Valg av selskapsform
-Her får du mer hjelp
-Fra ide til virkelighet
-Forretningsplanen
-Beskytte ideen min?