Fikk fallskjerm fra kommunen

- Jeg vil heller kalle det en parasoll, eller en paraply. Den er nemlig ikke like flyvedyktig som en fallskjerm, humrer Geir Eidsmo Hansen i Tromsø.

28-åringen sluttet nylig i jobben i Tromsø kommune. I øyeblikket har han ferie til midten av juni. Deretter folder den kommunale fallskjermen seg ut.

Effektivisert bort

Eidsmo Hansen er utdannet vernepleier, og har jobbet ved Hjemmetjenesten i Tromsø i nesten fire år. De siste to årene var han mellomleder med stillingsbetegnelsen ’assisterende boligleder’. Da Tromsø kommune gikk inn for å omstrukturere hele organisasjonen, ble en rekke stillinger effektivisert bort – deriblant stillingen til Eidsmo Hansen. Kommunestyret vedtok i 1998 at ingen skulle sies opp som følge av omstillingen.

- Kommunen hadde i følge retningslinjene plikt til å tilby meg og de andre som ble rammet, en tilsvarende kommunal stilling med samme lønn som jeg hadde. Jeg kunne fritt velge å ta den tilbudte jobben, permisjon, videreutdanning eller slutte mot seks måneders ”sluttvederlag”. I praksis betyr det månedlig lønn i seks måneder etter at jeg hadde sluttet i jobben, forteller Eidsmo Hansen.

Unik mulighet

Etter å ha tenkt seg grundig om, valgte han å takke ja til tilbudet om ”sluttvederlag”. Han takket dermed nei til stillingen som assisterende avdelingsleder ved et annet omsorgssenter i Tromsø, som kommunen tilbød ham.

- Jeg ser på dette som en unik mulighet. Nå kan jeg slappe av en stund, bruke tid på familie og venner og andre ting jeg ikke har hatt tid til tidligere. Med tanke på de mange ledige stillingene i helsevesenet, regner jeg med at det går greit å få meg en ny jobb. Allerede nå tar jeg ukentlige vakter på Regionsykehuset i Tromsø, sier Eidsmo Hansen, som understreker at han ikke blir rik av dette.

Dobbel lønn

Fallskjermen har nemlig sine negative sider: Pengene er ikke definert som lønn av kommunen, og regnes derfor ikke med i grunnlaget for beregning av pensjonspoeng. Eidsmo Hansen får dermed heller ikke feriepenger av beløpet.
Begynner han i en annen jobb i Tromsø kommune før de seks månedene er omme, mister han sluttvederlaget. Får han dårligere lønn enn i sin forrige stilling, dekker sluttvederlaget differansen. Ingenting er i veien for at han tiltrer en stilling utenom kommunen i løpet av de seks månedene. Da får han i tilfelle dobbel lønn.

Kommunen ble skremt

Fallskjermen er såpass gunstig at Tromsø kommune nå tar rev i seilene. I løpet av sommeren blir ordningen betydelig mer begrenset.

- Kommunen vil fortsatt tilby de overtallige nye stillinger. Men så lenge vi kan tilby en jobb med tilsvarende funksjon og arbeidsoppgaver, er de ikke lenger overtallige. Da er det ikke riktig å gi et sluttvederlag. Fra nå av vil vi kun gi det når vi ikke kan tilby en tilsvarende stilling, forteller Torill Skår, personalveileder i Tromsø kommune.

- Ble ordningen for kostbar?

- Nei, vi vil snevre den inn fordi vi frykter at det er de som er vanskeligst å rekruttere, for eksempel sykepleiere og vernepleiere, som velger å si opp med sluttvederlag. Disse gruppene får seg lett ny jobb andre steder. Vi ønsker å beholde ansatte med verdifull kompetanse. Denne ordningen bidrar ikke til det, sier Torill Skår.

Avtales lokalt

Staten tilbyr såkalt etterlønn til ansatte som blir overtallige. Avtaleverket for kommunal sektor inneholder imidlertid ingen bestemmelser om sluttvederlag.

- Sluttvederlag forekommer nok likevel i lokale avtaler. Vi har ingen tall på utbredelsen av det, men regner med at det er i bruk i enkelte kommuner. Enda vanligere er det å tilby lønnskompensasjon ved førtidspensjonering, forteller Per Remme, rådgiver i Kommunenes sentralforbund (KS).