Feriepenger...?

Hvordan er nå egentlig dette med feriepenger? Hvor mye får du? Er de skattefrie? Er feriepenger noe du får i tillegg til lønna? Lær deg å forstå feriepenger én gang for alle!

Mange forstår ikke helt dette med feriepenger. Det er ikke rart, for du må bruke litt tid på å sette deg inn i det. For å gjøre jobben din lettere har vi valgt å dele opp artikkelen i flere deler. Les én del om gangen og forhåpentligvis blir du klokere.

Prinsippet med feriepenger er at staten sørger for at alle (flest mulig) arbeidstagere skal ha økonomisk mulighet til å ta ferie. Systemet er slik at du får lønn selv om du jo ikke jobber i ferien. Du får til og med mere penger i hånden den måneden du har ferie enn din vanlige månedslønn. Dette får staten til ved hjelp av feriepengesystemet OG skattesystemet.

Etter å lest underartiklene forstår du at feriepenger ikke er noe som kommer i tillegg til din faste lønn, men I STEDET FOR. Og feriepengene er ikke skattefri lønn, det bare virker sånn...

Du kan lese mer om ferie i denne artikkelen:

Feriepenger...?

10498 TARGET="_blank">

Hvem bestemmer, du eller sjefen?

Sommeren nærmer seg og du har sikkert begynt å planlegge ferien. Men når kan du ta ferie...og hvor lenge? Og må du i det hele tatt ta ferie? Hvem bestemmer, du eller sjefen? (14.05.99)