Feriepenger for sykmeldte

Har du krav på ferie og feriepenger når du er sykemeldt?

Juni er jubelmåneden for de fleste arbeidstakere i Norge. Feriepengene som kommer inn på konto i stedet for lønning, utgjør en mye større sum enn en vanlig månedslønn.

De fleste har en omtrentlig formening om hvor mye de får i feriepenger. Feriepenger skal utgjøre 12 prosent av arbeidsinntekten din dersom du har fem uker ferie, og 10,5 prosent om du har fire uker eller mer.

Regn ut hvor mye du får i feriepenger med feriepengekalkulatoren.

Men som alle lover - det finnes unntak. Og det er dessverre noen som kan få en dårlig overraskelse når de sjekker saldoen på konto når feriepengene kommer inn. Dette gjelder dem som var langtidssykemeldte i fjor.

Din arbeidsgiver betaler nemlig kun feriepenger av sykepengene de gir deg i den perioden de har ansvar for å dekke (16 dager). I tillegg skal det også beregnes feriepenger av lønnen din for inntil 10 dagers fravær på grunn av barn eller barnepassers sykdom. (20 dager om du har aleneansvar).

Du får også feriepenger av sykepenger du har fått fra folketrygden for inntil 48 dager hvert år. Disse feriepengene utbetales i slutten av mai, så dersom dette gjelder deg, har du allerede fått ubetalt det du har krav på fra dem.

Totalt utgjør dette 64 arbeidsdager, eller 12 uker og fire dager.

En siste sjanse til full pott?

Et lyspunkt er imidlertid at arbeidsgiver kan utbetale full ferielønn selv om du har vært sykemeldt - men de er altså ikke pålagt å gjøre det, med mindre det står i kontrakten din. Dersom det ikke er noen slik klausul i din arbeidskontrakt, kan du altså ikke kreve dette.

Merk at dette gjelder fjorårets sykdomsperioder. Har du vært langtidssykemeldt i år, er det neste års feriepenger som vil bli avkortet.

Ferie for sykemeldte

Når det gjelder din rett til ferie, berøres den ikke av en sykemelding. Er du arbeidsufør i en periode der du skulle hatt ferie, kan du kreve å få utsatt feriedagene. Husk imidlertid på at du normalt ikke kan kreve tre ukers sammenhengende ferie utenfor den ordinære ferieperioden, fra juni til september.

Blir du syk i løpet av ferien, kan du også kreve å få disse dagene til gode. Dersom du ønsker dette, må du huske på å skaffe deg sykemelding, eller legeerklæring.

Kilde: Ferieloven og Arbeidstilsynet