Ferie når du har sagt opp eller fått sparken?

Denne problemstillingen blir stadig mer aktuell. Vi bytter jobb langt oftere enn før - noen frivillig, mens andre får beskjed om å finne seg noe annet å gjøre.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Heldigvis har ferieloven utfyllende regler om dette:

Når du får en oppsigelse fra sjefen:

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper. Som ansatt kan du altså motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Arbeidstakeren kan velge enten at ferien ikke avvikles før han fratrer, at ferien avvikles i oppsigelsestiden, eller at oppsigelsestiden først skal begynne å løpe etter at ferien er avviklet.

Begrunnelsen for ferielovens regel er at arbeidstakeren skal få nødvendig tid til å områ seg.

Merk: Dette gjelder ikke hvis oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre. I slike situasjoner kan sjefen kreve at du avvikler ferien i oppsigelsestiden.
Da legges det nemlig til grunn at du har får den nødvendige tiden til å summe deg etter oppsigelsen, selv om ferien må avvikles som allerede fastlagt.

Når du sier opp selv

Har du selv sagt opp, kan ferie fastsettes, og avvikles i tiden etter oppsigelsen.

Har dere allerede fastsatt feriedatoen før oppsigelsen, kan de ikke endres uten ditt samtykke. Det er imidlertid et unntak for ekstraordinære hendelser.

Du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

Sier du selv opp stillingen din etter 15. august, kan du likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september.