Ferie i oppsigelsestida?

Kan du kreve å få ta ferien i oppsigelsestida, eller kan arbeidsgiveren nekte deg det? Og hvis du ikke vil ha ferie: Kan arbeidsgiveren din kreve at du tar den? Vi gir deg svarene.

Det hele avhenger av om du har sluttet i jobben av egen fri vilje, eller om du har blitt oppsagt. Ferieloven sier at du som arbeidstaker har krav på å få avvikle hovedferien på tre uker i løpet av den såkalte ”hovedferieperioden”- som er mellom 1. juni og 30. september.

Du kan samtidig kreve at restferien på en uke eller mer avvikles samlet innen årets utløp. Dette gjelder selvsagt ikke dersom noe annet er avtalt gjennom tariffavtale eller annen avtale.

Når du selv sier opp:


I dette tilfellet kan du kreve å ta ferien din før oppsigelsestida er omme dersom ferien allerede er avtalt til dette tidsrommet. Men kun dersom det ikke er tid nok igjen til å avvikle hele ferien innen hovedferieperioden eller ferieåret - etter at oppsigelsestida er ute.

Dessuten: Sier du opp etter 15. august kan du ikke kreve å få ferie før 30. september. Arbeidsgiver skal nemlig ha en reell mulighet til å ansette en ny person samt få feriekabalen til å gå opp. Har du allerede hatt ferien din, berører dette ikke deg.

Selv du ikke vil ha ferie, kan arbeidsgiver på sin side pålegge deg å ta ferie i oppsigelsestiden. Du skal imidlertid, her som ellers, bli underrettet om ferietidspunktet senest to måneder før ferien begynner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når du får sparken:

Har du kortere oppsigelsestid enn tre måneder, kan ikke sjefen legge hovedferien inn i oppsigelsestida uten samtykke fra deg. Dette gjelder også i tilfelle ferien allerede er fastsatt til dette tidsrommet. En vanlig løsning er at du først tar ferien du har krav på, og deretter jobber oppsigelsestida. Ferien skal ikke være en del av oppsigelsestida – du skal ha tilstrekkelig med tid til å finne deg en ny jobb. Du kan ikke dele opp oppsigelsestida – den må nemlig være sammenhengende.

Her er imidlertid ett unntak: Har du tre måneders oppsigelsestid eller lengre, kan du bli pålagt å ta ferie i oppsigelsestida. I dette tilfellet kan sjefen også pålegge deg å ta restferien i oppsigelsestida. Men han må varsle deg minst to måneder i forveien.

Vær imidlertid klar over én ting: Har du allerede avtalt når ferien skal avvikles, kan ikke sjefen endre dette selv om du blir oppsagt. Så fremt det lar seg gjøre, skal du da ha ferie i den avtalte tida.

Siden vi ikke får lønn i ferien her i landet, vil du ikke få det om du tar ferien i oppsigelsestida. Du skal imidlertid få utbetalt de opptjente feriepengene når ferien begynner.

Dersom du ikke tar ut ferie i oppsigelsestiden får du utbetalt lønn samt de opptjente feriepengene som sluttoppgjør.

Tre måneder på lageret?

Kan arbeidsgiveren flytte deg over i en annen stilling dersom du har sagt opp og skal begynne hos en konkurrent? Ingen ville vel like å bli plassert på lageret de siste tre månedene. Her avhenger alt av arbeidskontrakten du skrev under på da du begynte i stillingen. Sier den at arbeidsgiveren kan gi deg andre arbeidsoppgaver, må du pent godta et opphold mellom lagerhyllene.

Hva om du vil ta kurs i oppsigelsestida, og kursene har direkte relevans for den nye jobben? Dersom du gjør det på fritida, har ingen andre noe de skal ha sagt. Gjør du det i arbeidstida, avhenger alt av arbeidsgiveren din. Sjefen kan med rette nekte deg å ta kurset dersom han mener det ikke er relevant for din nåværende jobb.