Fengselsvesenet

Fengselsvesenet skal ta opp aspiranter til Fengselsskolen denne høsten, med start 1.1 2001. Søknadsfristen er allerede 1. september.

Ta kontakt med Kriminalomsorgens utdanningssenter dersom du vil søke.

Aspirantopplæringen er toårig, og inneholder både praktisk og teoretisk opplæring. Den teoretiske delen inkluderer "praktisk fengselslære, rapportlære, etikk og profesjonalitet, kriminalkunnskap, miljøarbeid i institusjoner og betjentrollen".

Som aspirant lønnes du i lønnstrinn 7 - 23, som utgjør fra 160.700 til 208.700 kroner per år.

Etter bestått eksamen blir du fengselsbetjent, og har plikt og rett til å tjenestegjøre ved et norsk fengsel i ett år. Da lønnes du i lønnstrinn 21 - 33 - altså mellom 201.300 og 245.300 kroner.

Opptakskrav:
For å bli aspirant ved Fengselsskolen, må du enten ha generell studiekompetanse eller annen relevant utdanning og yrkeserfaring som gjør deg ”særlig skikket til til tjeneste i fengselsvesenet”. I tillegg må du ha minst ett års praksis fra yrkeslivet, og ha avtjent verneplikt/siviltjeneste eller være fritatt for avtjening.

Du må være mellom 21 og 35 år og ha god helse og vandel. Du må ha førerkort og består en fysisk test.

Aktuelle søkere blir innkalt til en opptaksprøve, som består av en skriftlig prøve og den fysiske testen. Deretter følger et intervju hos aspirantnemnda.