Fast jobb: Dette gjør du

Er du "fastlanser"?

  1. Fast jobb: Dette gjør du

Vi har innhentet en del råd for hva du bør gjøre dersom arbeidsgiveren heller vil gi deg vikariater enn fast jobb. Generelt bør du vise til Arbeidsmiljølovens paragraf 58 A . Pek på endringene som ble gjort i 1995. Nytter det ikke? Vurder følgende råd fra LO og Arbeidstilsynet:

LOs råd:

LO oppfordrer til en ordning med ”faste vikarstillinger”, hvor du stepper inn der du til en hver tid trengs i bedriften, men fortsatt er fast ansatt.

Foreslå en slik ordning for sjefen din. Argumenter med at dette er mer rasjonelt enn å bruke uerfarne vikarer. Går ikke ledelsen med på ordningen, bør du kontakte tillitsmannsapparatet i fagforeningen. Ikke overraskende forventer Landsorganisasjonen at du er organisert.

Arbeidstilsynets råd:

Sjekk om tariffavtalen for din yrkesgruppe gir noen beskyttelse mot vikariat-misbruk. Sjekk også de lokale avtalene som gjelder.

Dersom ingenting annet nytter, bør du true med eller gå til arbeidsrettsak! Arbeidstilsynet opplyser at flere og flere gjør dette. Søk juridisk bistand hos fagforeningen din. Kanskje vil du se at ledelsen vegrer seg for å gjennomgå en arbeidsrettssak, og tilbyr deg fast ansettelse.