Får karakterbok på jobben

Medarbeidersamtaler er ikke lenger nok, når ansatte skal vurderes i Danmark. Flere og flere danske bedrifter deler nå ut karakterbøker til sine ansatte, ifølge den danske nettavisen Politiken.dk.

Danske Bank og Danmarks største selskap A.P.Møller er bare to av selskapene som bruker karakterbøker for å vurdere sine ansatte. Karakterbøkene deles ut til ansatte på alle nivå i bedriften, og spiller en viktig rolle i lønnsforhandlinger.

Det er spesielt banker og forsikringsselskaper som deler ut karakterbøker, basert på avanserte evauleringssystemer. Toppkarakterer belønnes gjerne med bonus, mens om en stryker på flere områder, gis det rom for forbedring - om en ikke har lyst til å bli sparket ut.

Uegnet

I konsulentfirmaet PA Consulting Group brukes karakterboken, eller bedømmelsesskjemaet, som det også kalles, til å dele medarbeiderne opp i fire grupper, i beste Gauss-kurve stil.

Hele 12 prosent av medarbeiderne får hvert år merkelappen "1er", som i prinsippet vil si at de er uegnet til å arbeide i bedriften.

Illustrasjonsfoto: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Disse 1erne blir ikke sparket ut umiddelbart, men får både tid og hjelp til å forbedre seg. Slik holdes den svakeste gruppen blant de ansatte på tå-hev.

Lederne først

I forsikringsselskapet Codan var det lederne som først måtte gå igjennom karaktervurdering. Fra sine medarbeidere. Etter tre år skal nå alle ansatte få slike karakterbøker.

- Skal et slikt system gi mening, må en akseptere at medarbeiderne evalueres på en skala der noen er overperformere, og andre er underperformere. Vi merker en sunn skeptis blant de ansatte, men vi har en fast tro på at vi kan løfte produktiviteten og effektiviteten i vår virksomhet på denne måten, sier Poul Mortensen, direktør i Codan, til politiken.dk.

Fra tabu til trend

Den danske professoren i karriereutvikling Henrik Holt Larsen kan bekrefte en økende trend av bedrifter som bruker karakterbøker for å vurdere sine ansatte.

- Det var tabu for 20-25 år siden, men nå er karakterbøkene med på å avgjøre ansattes lønn, karriere og utdannelsesmuligheter, og de avgjør også mange lederes karriereutvikling.

Ønskedrøm eller mareritt?

Kunne du tenke deg å få karakterbok på jobben? (Avsluttet)
Nei(50%) 356
Ja(43%) 304
Vet ikke(7%) 46
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Ikke alle er imidlertid med på denne trenden: Jyske Bank har for eksempel ingen planer om å introdusere karakterbøker. Sjef for human relations i Jyske Banks kommentar til politiken var kort og kontant at banken ikke gad å sløse bort tid på å "måle det umålelige".

Hva synes du? Får du nok tilbakemelding om jobben du gjør, eller kunne dette være en måte å redde deg ut av vakuumet du befinner deg i? Er det andre måter du heller vil få tilbakemeldingene på? Si din mening i avstemningen til høyre, eller delta i debatten nedenfor.

Kilde: Politiken.dk.