- Får jeg feriepenger av bonus?

Dere spør. Vi gir klart svar.

Vi mottar stadig e-poster med spørsmål om feriepenger. Her er en av dem:

Spørsmål om feriepenger på bonus

Dette er en ting som for meg er uklart. Dette etter å lest litt om lovverket, og hatt kontakt med en revisor. Fått mange tilbakemeldinger her, men ikke så mange like.

For eksempel:

"Derfor gir bonus feriepenger. Feriepengene skal beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Ordet «arbeidsvederlag» er nøkkelen her (se Ferieloven § 10)."

Det er vel slik at en skal få feriepenger av bonus, hvis dette er resultatbasert? Jeg jobber i en jobb der jeg har en fast lønn på 8.000 kroner, og så kommer provisjon i tillegg. Og til slutt bonus ved oppnåd resultat. (Forskjellige bonuser, for forskjellige resultat.)

Jeg lurer på om jeg har krav på feriepenger av bonus? Jeg betaler skatt av bonus.

Svar:

Selv om de fleste prøver å si det samme, gjemmes budskapet ofte bort i lange og kompliserte vendinger. Men svaret er ja.

Feriepengene skal beregnes av resultatbasert bonus, det vil si bonus du mottar fordi du har nådd mål, gjort en bra jobb, et cetera. Bonus som utbetales som gave, det er for eksempel mange som utbetaler "julebonus" til alle ansatte, regnes ikke innunder dette - selv om du også betaler skatt av denne bonusen.

Artikkelen fortsetter under annonsen