Får du lønn når jobben går konk?

Det er lett å få panikk når jobben din går konkurs. Selv om mange reddes av Lønnsgarantifondet, er det også noen som faller utenom.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Når arbeidsgiveren kaster inn håndkleet, vil dessverre dine faste regninger fortsatt dumpe ned i postkassa.

Jobber du i en konkurstruet bedrift er det godt å vite at Lønnsgarantifondet kan sikre deg fra å bli kastet på gata. Men som alt annet her i livet, har også Lønnsgarantifondet sine begrensninger.

Hva gjør lønnsgarantien?

Får du lønn når jobben går konk?

Lønnsgarantien skal sikre at du får utbetalt lønn du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Formålet med lønnsgarantien er altså ikke å yte stønad til bedriften. Staten krever derfor sine utbetalinger refundert av arbeidsgiver eller boet. Lønnsgarantiordningen finansieres gjennom folketrygden.

Merk: Hvis det ikke er åpnet konkurs, og arbeidsgiveren din ikke makter å utbetale lønn, må du selv sørge for at det blir åpnet konkurs for at lønnsgarantien skal hjelpe deg. Er årsaken at arbeidsgiver kan, men ikke vil betale, dekkes du uansett ikke av lønnsgarantifondet. I så fall må du ta ut en vanlig sivil sak mot arbeidsgiveren din.

Hvis du ikke vet hvilken fremgangsmåte du skal følge, bør du søke juridisk hjelp, for eksempel hos advokat eller gjennom din fagforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke sov

Det er viktig at du handler raskt når lønna ikke kommer. Går det for lang tid, kan du miste retten til lønnsgarantidekning.

Hvem gjelder ordningen for?

Garantien gjelder i utgangspunktet alle arbeidsforhold hvor det skal betales arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Disse faller utenfor:

  • Selvstendig næringsdrivende og freelancere
  • Daglig leder
  • Personer som alene, eller sammen med en eller flere nærstående har hatt minst 20% av eierandelene i virksomheten
  • Nærstående til daglig leder eller til personer med eierandel som til sammen er minst 20%
  • Styremedlemmer (Merk: dette gjelder ikke arbeidstagernes valgte representanter i bedriftens styre)
  • Arbeidstakere som tar arbeid for en arbeidsgiver som de vet eller burde vite er ute av stand til å dekke løpende lønnsforpliktelser, kan nektes dekning.
  • For arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer, skip, borefartøyer og flyttbare innretninger i sjøen gjelder enkelte spesielle regler.

Farlig farlig....

Er du daglig leder, styremedlem eller har en eierandel på 20 prosent eller mer, faller du altså utenom lønnsgarantien. Det kan være forståelig.

Verre er det at også arbeidstagere med nærstående i slike posisjoner blir rammet.

Har du for eksempel en bror eller søster som eier 20 prosent, eller mer av det konkursrammede firmaet, vil nemlig også du få avslag på ditt krav.

I praksis er det arbeidskontoret som betaler ledighetstrygd i oppsigelsestiden etter en konkurs, som et forskudd i påvente av at lønnsgarantien skal tre i kraft. Men hvis lønnsgarantifondet nekter å utbetale noe på grunn av sine begrensninger, vil også denne stønaden stoppe.

Det kan komme som en bitter overraskelse den dagen konkursen er et faktum.

Fram til 1992 ble det i hvert enkelt tilfelle foretatt en konkret vurdering av om nærstående skulle få noe fra lønnsgarantifondet. Men i 1992 skar byråkratene igjennom og fastsatte en klar matematisk grense på 20 prosent.

I dag er det altså vinn eller forsvinn...

Får du avslag fra lønnsgarantifondet, blir du altså redusert til en vanlig kreditor i boet.

Mer om hva lønnsgarantien omfatter, kan du trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Kilde: Arbeidstilsynet.