Færre inkassosaker i Lånekassen

Oslo (NTB-Arne Børcke): Statens lånekasse for utdanning har hatt en markant nedgang i antall inkassosaker de seneste år. Låntakerne er blitt mer ansvarlige, ifølge informasjonssjefen.


I 2000 ble det åpnet 45.100 inkassosaker blant Lånekassens låntakere, mot bare 37.700 saker i fjor.

Totalutlånet i 2000 var på 47,2 milliarder kroner fordelt på 455.000 låntakere. I 2005 var det totale utlånet 60,1 milliarder kroner. Antall låntakere lå da på i overkant av 490.000.

- Vi er veldig fornøyd med at vi kan registrere nedgang i antall inkassosaker. Ikke alle andre i samfunnet kan vise til det samme, sier informasjonssjef Wenche Merli til NTB.

Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Gode ordninger

Hun tillegger nedgangen først og fremst økt ansvarlighet blant låntakerne, men mener den positive utviklingen også skyldes at Lånekassen har vært flink til å orientere om gjeldsordningene for dem som kommer i vanskeligheter:

De som er arbeidsledige kan etter visse regler både få utsettelse og slippe å betale renter. Det er også mulig å få utsettelse uten grunn, riktignok et begrenset antall ganger. Men da løper renten.

- Vi tror at kunnskapen om disse ordningene øker, og at det kan være en årsak til nedgangen, sier informasjonssjefen.

Innkreving

I 2000 ble det åpnet 45.100 inkassosaker som omfattet 4,5 milliarder kroner. Samlet innkrevingsresultat det året var 423,6 millioner kroner. 176,1 millioner ble innbetalt via lønns- eller trygdetrekk.

Tilsvarende talloppsett for noen av de påfølgende år:

2001: 44.700 saker - 4,5 milliarder - 425,6 millioner - 182,7 millioner kroner.

2003: 41.300 saker - 4,4 milliarder - 460,6 millioner - 187,9 millioner kroner.

2005: 37.700 saker - 4,1 milliarder - 420,8 millioner - 224,5 millioner kroner.

Mer ansvar

- Låntakerne forholder seg mer aktivt til Lånekassen, og tar kontakt når de har problemer. Det skjer i langt større grad enn tidligere, sier Merli.

Hun understreker at Lånekassen ikke er blitt mildere med årene:


- Vi driver vanlig inkassovirksomhet og sjekker om det er noe å hente hos de aktuelle låntakerne. Det kan dreie seg om bil, bankinnskudd, leilighet, eventuelt trekk i lønn eller trygd. Hvis det i løpet av tre år ikke er noe å hente, går sakene automatisk videre til Statens innkrevningssentral for videre forføyning, sier hun.

I 2005 ble 3.138 sendt videre til innkrevningssentralen, et antall som har holdt seg nokså stabilt de senere år. (©NTB)

[email protected]