Få valuta for studielånet

Hvor god uttelling får du for slitet som student og studielånet du tar? Her kan du se ulike gruppers lønn et halvt år etter eksamen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Utdanning handler ikke bare om lønn, men lønn er likevel det vi lever av.

Kandidatundersøkelsen fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) viser det tydelig - også for nyutdannede er lønnsforskjellene der.

Ulikheter

De er ikke like markerte som for arbeidstakere i de ulike gruppene sett under ett.

Likevel ser vi blant annet at kandidatene med teknologiske fag og økonomifag i 2000 hadde høyere begynnerlønn enn "kollegene" med humanistiske og primærnæringsfag:

Begynnerlønn
KandidatgruppeMånedslønnÅrslønn
Primærnæringsfag21 110255 900
Humanistiske og estetiske fag21 980266 400
Samfunnsfag og juridiske fag22 710275 300
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag23 600286 100
Helse-, sosial- og idrettsfag (inkludert leger)24 660299 000
Gjennomsnittlig brutto lønn i kroner et halvt år etter siste avlagte eksamen. Tall fra 2000. Kilde: Kandidatundersøkelsen til Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).


I våre underartikler finner du tallene for ulike fag innenfor hver av disse kategoriene samt fag i flere andre kategorier:

Begynnerlønna for humanistiske og estetiske fag

Begynnerlønna for samfunnsfag og juridiske fag

Begynnerlønna for naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag

Begynnerlønna for helse-, sosial- og idrettsfag

Begynnerlønna for høgskoleingeniører

Begynnerlønna for primærnæringsfag

Begynnerlønna for andre fag

Den totale gjennomsnittslønna for 300 yrker finner du i DinSides lønnsoversikt.