Få støtte til påbygging i utlandet

En endring i Lånekassens regelverk gir elever fra fagskoler støtte til påbyggingsår i utlandet, dersom dette fører til en bachelorutdanning.

Elever på fagskoler skal få støtte til påbyggingsår i utlandet som gir en bachelor.

DinSides utdanningssøk

Bachelor på ett år

- Dette dreier seg om påbyggingsår til utdanning på mellomnivå, som for eksempel MI, kunstskoler et cetera, sier Torun Mølstad, regiondirektør utland i Lånekassen, til DinSide.

Enkelte utdanningsinstitusjoner i utlandet godtar utdannelse fra en norsk fagskole, som en del av en bachelorgrad, og norske elever som har fullført to år på fagskole, kan få seg en bachelor på et år.

I Norge gir ikke utdanning fra fagskoler reduksjon i studietiden for å få en bachelorgrad.

Utenlandsk bachelor? Glem master i Norge

Selv om elever som gjennomfører, får en utenlandsk bachelor, er denne ikke godkjent på linje med en norsk bachelor. Ifølge Mølstad vil en utenlandsk bachelor der deler av bachelorgraden er tatt på en norsk fagskole og ikke høyskole eller universitet, ikke kvalifisere til opptak på en norsk master.

- Nivået på fagskolene i Norge er for lavt, og godkjennes ikke på lik linje som universitets- eller høyskoleutdannelse, sier Mølstad.

En utenlandsk master skal derimot kunne være innen rekkevidde, dersom karakterer, søknad og intervju er tilfredsstillende for utdanningsstedet. En er ikke garantert å få tatt en master ved alle universiteter, men muligheten er ihvertfall til stede.

Aktuelt: