Få mer med lønnsguiden

Vi jubler: Lønnsveksten i år vil antagelig bli noe høyere enn det lønnsoppgjøret i fjor bebudet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I år er det ikke noe sentralt lønnsoppgjør. Lønnsrammene for 2001 ble lagt i fjor, og denne våren er det stort sett lokale lønnsforhandlinger i privat sektor.

- Lønnsøkningene etter de lokale forhandlingene kan variere mye. Går bedriften godt, kan du få mye. Går bedriften med underskudd, kan du oppleve ikke å få noe ekstra, sier LO-økonom Cecilie Foss i LO.

Ta meg til Lønnsguiden

Tre kilder

Vi har tre trappetrinn på veien mot høyere lønn (frynsegoder kommer i tillegg):

 • Sentrale lønnsforhandlinger

 • Lønnsglidning (lønnsvekst i løpet av året, ofte gjennom lokale forhandlinger)

 • "Overheng" (lønnsvekst, ofte mot slutten av året, som øker totallønna neste år)
 • Teknisk beregningsutvalgs rapport viste før påske at lønnsveksten var på 4,5 prosent fra 1999 til 2001. Dette tallet inkluderer lønnsøkninger etter de lokale forhandlingene. Utvalget tror altså at lønnsveksten i 2001 vil bli noe høyere enn det som ble lagt til grunn under lønnsoppgjøret våren 2000.

  Hovedgrunnen er at overhenget til 2001 vil bli om lag 1¼ prosentpoeng høyere enn til 2000, knapt 2 prosent for alle grupper under ett.

  Ulikhetene

  Topplederne i næringslivet har som vanlig hatt en mye høyere lønnsvekst enn ”gutta på gølvet”. Fra 1999 til 2000 var veksten på helt 16,4 prosent i selskaper med over 250 ansatte.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Og ikke nok med det: For den best betalte fjerdedelen av topplederne var lønnsveksten hele 27,7 prosent.

  - Vi har likevel små lønnsforskjeller i Norge i forhold til andre land. Det smitter over på velferdspolitikken, sier Karl Ove Moene, professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Moene har gjennomført en undersøkelse av lønnsforskjellene i 16 land.

  Les mer om den samt annet om lønn i Lønnsguiden:

  De store lønnsforskjellene

  Hvem fikk størst lønnspålegg i 2000?

  Oversikt: Lønna i 100 jobber

  Jobbkalkulatoren

  Slik forhandler du lønn