Få lønn uten å jobbe

Er du ordentlig lei av jobben din og ønsker å slutte selv om du ikke har en ny jobb å gå til? Vi viser deg hvor mye penger du kan regne med å få i trygd, og hvordan du unngår karensperioden.

Er jobben uutholdelig, er det faktisk mulig å kvitte seg med den uten at du går personlig konkurs.

Karensperioden

Velger du selv å si opp jobben din uten gyldig grunn, må du forberede deg på å en periode uten penger.

- Karensperioden er åtte uker, forteller Egil Johansen, fagkoordinator i Aetat Gamle Christiania.

Ifølge Johansen finnes det flere gyldige grunner til å si opp jobben. Kan du for eksempel fremvise en legeerklæring som bevitner at du av psykiske eller fysiske grunner bør bytte jobb, unngår du karensperioden. Dermed vil dagpengene bli utbetalt umiddelbart etter at du har sluttet.

Money money

Hvor mye penger du vil få i trygd hvis du sier opp jobben din, avhenger av den samlede inntekten din det siste avsluttede kalenderår. Dagpengegrunnlaget består av både lønnsinntekt og sykepenger.

- Satsen for utbetaling av dagpenger er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget, forteller Johansen.

Dette betyr at du med en lønnsinntekt på eksempelvis 220.000 kroner vil få ca. 528 kroner i trygd per dag, eller ca. 11.616 kroner per måned. Merk: Du må skatte av disse beløpene, og dermed bør du passe på at du ikke skatter for mye. Lavere inntekt gir jo i utgangspunktet lavere skatt.

Har du tabelltrekk vil tabellen til en viss grad ta hensyn til at du får mindre penger, og skattesatsen vil bli redusert. De som har en fast prosentsats på skattekortet må imidlertid selv sørge for at prosentsatsen blir nedjustert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Maksimalt dagpengegrunnlag er seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) eller 295.000 kroner, sier Egil Johansen.

Dette betyr at du høyst vil få ca. 708 kroner per dag eller ca. 15.576 kroner per måned - før skatt.

For de fleste lønnsmottakere vil dette bety at bruttolønnen deres vil bli redusert med om lag 37 prosent. Folk som tjener mer enn 295.000 kroner årlig vil oppleve at bruttolønnen deres reduseres enda mer.

Hva gir deg mer?

Har du barn vil du i tillegg få utbetalt ca. 17 kroner per dag per barn. To barn vil dermed bety at du får en ytterligere bruttoinntekt på ca. 748 kroner per måned.

I Norge er det trygdekontorene som er ansvarlig for utbetalingen av penger til arbeidsledige, det er imidlertid arbeidskontorene som fatter vedtakene og dermed bestemmer hvor mye du skal få.

- Det har ikke noen økonomisk betydning for deg hvorvidt du er fagorganisert eller ikke, sier Johansen.

Ikke evig

Er du arbeidsledig og mottar dagpenger plikter du å være tilgjengelig på arbeidsmarkedet. Retten til å motta dagpenger er avhengig av at du ikke takker nei til tilbud om arbeid eller arbeidsmarkedstiltak.

I dagens arbeidsmarked, hvor mange bransjer skriker etter folk, vil det sannsynligvis ikke gå lenge før du vil bli tilbudt ny jobb.

Ønsker du ny jobb, kan du klikke her for å lese mer om jobbene som er enkle å få.