Få lønn som fortjent

Det er stor sannsynlighet for at lønnen din blir fastsatt helt tilfeldig, sier eksperter.

- Spesielt de små og mellomstore bedriftene mangler systemer for fastsettelse av lønn for medarbeiderne, sier konsulent i Paytest, Martin Johnsen.

Johnsen jobber daglig med lønns- og belønningssystemer, og har derfor erfaring med hvordan lønn fastsettes i en del norske bedrifter.

- Mange baserer seg bare på erfaring, og det er ikke nok, sier han.

Få lønn som fortjent

Konsulenten mener dermed at det er svært mange medarbeidere som har "feil lønn". Og feilen kan selvsagt slå begge veier.

Fire faktorer

Martin Johnsen viser til fire ulike faktorer eller elementer som er viktige når din lønn skal fastsettes.

Stillingen er den viktigste faktoren. En stilling har for eksempel krav til utdannelse, erfaring, kommunikasjonsevner, kreative evner og samarbeidsevner. For å dekke dette behovet, betaler arbeidsgiveren den som har stillingen en gitt lønn. Stillingsfaktoren utgjør mellom 70 og 100 prosent av den grunnlønnen som en arbeidstaker mottar.

- Det finnes systemer som går inn og måler både vanskelighetsnivåer og ansvar i hver enkelt stillingstype, uansett om det er en rutinejobb eller en lederstilling, forklarer Johnsen.

Deg som person. Du blir også betalt for spesielle individuelle særtrekk du har som person. Den viktigste, men kanskje også den mest overvurderte faktoren, er ansiennitet. For er man en bedre bussjåfør når man har jobbet i 15 år enn om man har jobbet i fem år?

Dine prestasjoner er selvsagt også av betydning for hvor mye du bør tjene. Prestasjonslønn er ikke bare for selgere og ledere. I medarbeidersamtaler kan du og din sjef bli enige om målbare mål som utløser en bonus hvis målene nås.

Markedspress kan også være en viktig faktor i fastsettelse av din lønn. Har du en etterspurt utdanning eller erfaring som få har, vil dette ofte øke mulighetene for høyere lønn. Et eksempel på dette er IT-folk som for et par år siden fikk mye ekstra betalt fordi det var stor mangel på kompetansen de hadde.

Toppledelsens initiativ


Martin Johnsen poengterer at rettferdige lønnssystemer er toppledelsens ansvar.

- Men det er likevel svært viktig at de ansatte har med en representant som deltar i evalueringsgruppen, sier han.