Få lønn for å trene

Kunne du tenke deg å få betalt for å trene?

Har du ikke en jobb med gratis trim, kan du likevel være heldig. For kanskje du har en arbeidsgiver som lar deg trene i arbeidstiden - slik at du slipper å bruke din dyrebar fritid på å holde deg i form.

DinSide har snakket med bedrifter der de ansatte har anledning til å trimme jevnlig i arbeidtiden. Her forteller de hvorfor.

Løper på fredager

Skulle du av en eller annen grunn finne på å ringe til Adidas i Danmark fredag klokken 11:02, kommer du til en telefonsvarer som forteller at det dessverre ikke er noen som kan ta telefonen, da alle ansatte er ute for å løpe.

Trening i arbeidstiden - en skikkelig luksus? Foto: Per Ervland. Vis mer


- Vi løpetrener hver fredag fra klokken 11 til 12. I starten var det en del som gikk tur i stedet, men nå er det nesten alle som velger å løpe alt fra tre til 12 kilometer, forteller markedssjef i Adidas, Rikke Lynggaard.

Ønsker man ikke å delta, må man i stedet jobbe.

Er det noen som oppfatter dette som tvangstrening?

- Nei, for dette er jo et betalt gode. Og det er vanligvis bare kundemøter som forhindrer en ansatt i å delta. Det er flere gode ting ved å trimme i arbeidstiden: At du føler deg bedre, og ikke minst, at dette har positive virkninger for det sosiale. Jeg ser jo at jeg snakker med andre enn dem jeg vanligvis snakker med, når vi er ute og løpe på fredagene, sier Lynggaard.

Ifølge markedssjefen tilrettelegges jobben slik at den ansatte ikke trenger å ta igjen timen i overtidsarbeid. Men at det reelt er en betalt fritime til å trimme.

Kommunetrim

Også i en norsk kommune, har man kommet frem til at trim i arbeidstiden er lurt for alle parter.

Trim på jobben

Betalt trening i arbeidstiden er... (Avsluttet)
...et smart tiltak, som helt sikkert er lønnsomt for bedriften også.(83%) 435
...er sikkert hyggelig for de ansatte, men bedriften mister mange arbeidstimer.(9%) 50
...er tullete, og folks eget ansvar. De burde bruke fritiden deres til trening.(5%) 27
...er tvangstrim(3%) 15
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Vi har ønsket å bygge en kultur rundt dette med fysisk aktivitet, for å skape trivsel, og for å få ned sykefraværet, sier personalkonsulent i Fyresdal kommune, Liv Johre Bakke.

Tiltaket, som vil starte opp 1. mai, er knyttet til to ulike tiltak.

- For det første gir vi de ansatte fri i 45 minutter hver uke, til å trimme. Det kan være i et basseng i nærheten, på noen av kommunens treningsmaskiner, eller ved å gå en tur. I tillegg har vi satt opp noen langsiktige tiltak, knyttet til at man trener til et større skirenn, sykkelløp eller en fjelltur. Deltar man i løpet av sesongen på 12 av 15 turer, får man kompensert dette med tre fridager, avslutter Bakke.

Får med de late

Også på Høgskolen i Bergen er det mulig at de ansatte i nær fremtid får mulighet til å bruke arbeidstiden på trim.

- Vi har jobbet med et prosjekt der vi har kartlagt de ansattes behov for fysisk aktivitet, men det er enda ikke avklart om vi får mulighet til å trene i arbeidstiden, sier Karen Klepsvik, som er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, og legger til:

- Slik samfunnet er blitt, med mye inaktivitet og stillesittende kontorarbeid, så tror jeg at et tilbud om trening i arbeidstiden ville bety at vi ville klare å få flere med, og altså spesielt de som er inaktive fra før. Men det er viktig å være oppmerksom på at det gis tilbud som passer til denne gruppen, avslutter Klepsvik.

Forskes nå

Så langt DinSide har klart å avdekke, er det enda ikke forsket mye på effekten av å tilby trening til arbeidstakere i arbeidstiden. Men ifølge informasjonssjef på Norges Idrettshøyskole, Karen Christensen, påbegynnes det nettopp nå et forskningsprosjekt, der blant annet følgende skal avdekkes:

  • Hvilke aktivitetstilbud og hvilke former for tilrettelegging og veiledning fremmer en bredere deltakelse i mosjonsaktiviteter på arbeidsplassen?
  • Hva er de organisasjonsmessige forutsetningene for at bedriftsidrettslaget skal kunne aktivisere de lavaktive i bedriften?
  • Hvilke faktorer påvirker den individuelle motivasjonen for trening på arbeidsplassen, og hvilke helsemessige effekter har slik trening?
Prosjektet er i begynnelsesfasen, og resultatene vil ikke være klare før om cirka ett år.

Selv om det kanskje ikke er direkte forskningsbasert, er likevel livsstilskonsulent Live Marie Toft helt overbevist om at trening i arbeidstiden er en suksess. Toft jobber blant annet med et prosjekt i Bærum kommune.

- Prosjektet har vart i seks år, men er blitt betydelig profilert og trappet opp de siste par årene. Alle ansatte i kommunen har anledning til å trene én time i arbeidstiden hver uke - og tilbudene er mange og varierte. Dette har vært helt utrolig bra og vellykket. De helsemessige gevinstene har vært betydelige, blant annet har sykefraværet blitt redusert. I tillegg har produksjonen økt, og de ansatte føler seg sunnere, sier Live Marie Toft.

Imidlertid er det "bare" ti prosent av de ansatte som deltar i arbeidstids-treningen.

- Spesielt er det vanskelig å få med de som er aller mest lavaktive. Selv om jeg har hatt et helt spesialtilrettet prosjekt for dem, verken vil eller orker de å trene. Men jeg er helt sikker på at vi i dette prosjektet fanger opp folk som ellers ikke ville brukt fritiden til å trene, avslutter hun.

Treningsskatt

De færreste jobber et sted der det er mulig å trene "gratis" i arbeidstiden. Likevel er det mange som har en eller annen form for tilskuddsordning i forbindelse med trening. På tross av at myndighetene ønsker at vi trener mer, for å holde oss friske, er det kanskje oppsiktsvekkende at det er ganske store skattemessige konsekvenser av å tilby ansatte gratis trening.

Det kan du lese mer om i denne artikkelen: Skatt på trening.

Hva mener du om at arbeidsgivere betaler for at de ansatte trener? Er det et hyggelig og lønnsomt tiltak - eller burde hver enkelt person klare dette i egen fritid? Si din mening i debattinnlegget under!

Mer om trening: